tisdag 8 augusti 2017

Wow Air tvingas ersätta passagerare för försenat flyg

Ett övertidsförbud bland flygledare är ingen förklaring till förseningar på över tre timmar. Wow Air måste därför ersätta passagerare för flyg till Keflavík, Amsterdam och Paris. Samtliga resenärer som vänt sig till Samgöngustofa får 400 euro i kompensation. Wow Air ville inte betala eftersom bolaget inte ansåg sig ha kontroll över omständigheterna.

Förra sommaren drogs flygledarna i Keflavík in i en arbetsmarknadskonflikt. Medan konflikten pågick rådde övertidsförbud. Flygledarna fick alltså inte jobba över. Det innebar till exempel att anställda som var hemma från arbetet på grund av sjukdom inte kunde ersättas av att kollegor jobbade över.

Under kortare perioder fanns inga flygledare i tjänst i Keflavík. Det var då bara möjligt att ta emot flygplan i nöd. Dessa perioder schemalades dock till tidpunkter då det var ytterst begränsad trafik eller ingen trafik alls.

Den 19 juni 2016 drabbades flera av Wow Airs avgångar av förseningar. Dessa förseningar var långt mer omfattande än den tid som inga flygledare var i tjänst. Kontrolltornet var stängt mellan 9 och 9.30.

Ett av Wow Airs flyg skulle lyfta från Keflavík 6.05 och landa i Amsterdam 9.15. Men när flyget var framme efter förseningar i Keflavík hade klockan hunnit bli 12.48. Flyget var alltså drygt tre och en halv timme försenat.

Flera passagerare vände sig till Samgöngustofa med krav på ersättning. Dels ville de ha kompensation för förseningen, dels klagade de också på att de från Wow Air inte fått någon information om de rättigheter alla resenärer har när flyg blir mer än tre timmar sena.

Wow Air hänvisade till övertidsförbudet bland flygledare. Det var enligt flygbolaget skälet till att förseningen över tre timmar. Om det inte hade varit för strejken hade förseningen blivit kortare än tre timmar.

Eftersom Wow Air inte kunde påverka konflikten var det omständigheter flygbolaget inte kunde råda över. Därför ansåg sig bolaget inte ha någon skyldighet att kompensera passagerarna.

Men Samgöngustofa anser inte att Wow Airs invändningar är relevanta. Kontrolltornet var bara stängt i en halvtimme. När tornet stängde var avgången till Amsterdam redan nästan tre timmar sen. Och det var enligt myndigheten omständigheter som Wow Air måste bära ansvar för.

Även flyget tillbaka från Amsterdam till Keflavík blev försenat. Det skulle ha varit tillbaka på Island 13.50, men det landade först 17.18.

Också här hävdade Wow Air att förseningarna berodde på omständigheter utanför bolagets kontroll. I Amsterdam hade planet landat och gjorts redo för avfärd inom loppet av en och en halv timme. Det var enligt Wow Air så snabbt som någon kunde förvänta sig. Däremot var det orealistiskt att ett bolag med bas på Island skulle ha reservplan tillgängliga i Amsterdam för att använda vid förseningar.

Inte heller här anser Samgöngustofa att Wow Airs argument håller. Visserligen var förseningen en kedjereaktion på tidigare omständigheter, men dessa omständigheter var enligt myndigheten inte utanför bolagets kontroll.

I bägge fallen kompenseras de passagerare som vänt sig till Samgöngustofa med 400 euro. Samma ersättning får passagerare som samma dag reste från Paris till Keflavík med Wow Air. När flyget landade på Island var det drygt fyra timmar försenat. Det skulle ha landat 14.10 men var framme först 18.15.

Wow Air hävdade även i detta fallet att flyget visserligen var försenat, men att det var flygledarkonflikten som gjorde att förseningen blev längre än tre timmar. Men också här underkänner Samgöngustofa flygbolagets resonemang. Passagerarna ska ersättas med 400 euro.

Myndigheten fattar samma beslut när det gäller Wow Airs flyg från Amsterdam till Keflavík den 6 juli. Ankomsttiden var 13.50, men planet landade inte förrän 19.37. Flygbolaget medger att planet redan var drygt fyra timmar försenat på utresan. Hemresan hade dock inte blivit lika sen om det inte hade varit för övertidsförbudet.

Samgöngustofas beslut är även för denna avgång att omständigheterna inte var utanför Wow Airs kontroll. De passagerare som klagat hos myndigheten ersätts med 400 euro.

Wow Air har fortfarande möjlighet att överklaga flera av besluten.

Här kan du läsa besluten i sin helhet.