måndag 18 september 2017

Dagens citat

"Vi beslutade oss för att inte ta den enkla vägen och nöja oss med sådana arbetsmetoder som vi anser är oacceptabla. Detta är en principfråga för oss - principer om mänskliga rättigheter är viktigare än några taburetter eller makt."

Óttarr Proppé, ledare för Ljus framtid, i Vísir om beslutet att lämna regeringssamarbetet.