onsdag 13 september 2017

Gratis stadsbussar i Akureyri kan bli historia

Kostnadsfri kollektivtrafik i Akureyri kan snart vara historia. Missnöjet med stadsbussarna är störst på kvällar och helger. Men för att turerna ska kunna bli fler behövs större ekonomiska resurser. Ett alternativ som nu diskuteras är att börja ta betalt av passagerare. Trafiken kostade förra året 180 miljoner isländska kronor.

Den senaste omläggningen av kollektivtrafiken i Akureyri har enligt en undersökning gjort fler missnöjda än nöjda. En namninsamling riktad till kommunfullmäktige uppmanar ledamöterna att förbättra trafiken på kvällar och helger. Frågan har redan diskuterats i kommunstyrelsen.

Förra året kostade busstrafiken kommunen 180 miljoner isländska kronor. Om den ska utökas behöver en ny buss köpas in.

Stadsbussarna i Akureyri är gratis eftersom kommunpolitikerna vill att så många som möjligt ska använda dem. Men om trafiken ska bli tätare kan det bli aktuellt med att börja ta betalt. Såväl en ny omläggning av trafiken som avgifter diskuteras nu i kommunen. Biljetter kommer dock aldrig att stå för annat än en liten del av de totala kostnaderna för trafiken.