lördag 30 september 2017

Isländsk arbetslöshet ökar till 1,9 procent

Arbetslösheten på Island i augusti var 1,9 procent. I sex regioner var den oförändrad jämfört med juli, men i två regioner ökade den något. Den ökningen gjorde att arbetslösheten steg något i landet som helhet. Men den kan sjunka på nytt i september eftersom jobb blir lediga när studenter börjar eller återvänder till högskolorna. Det uppger Vinnumálastofnun.

I juni och juli var arbetslösheten på Island 1,8 procent - den lägsta andelen arbetslösa sedan finanskraschen. I augusti ökade arbetslösheten till 1,9 procent. För ett år sedan var motsvarande siffra 2 procent.

I huvudstadsregionen och i Vesturland steg arbetslösheten något. I övriga regioner var den oförändrad. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 2,1 procent (+0,1), på Suðurnes 2,1 procent (oförändrat), i Norðurland eystra 1,9 procent (oförändrat), i Västfjordarna 1,5 procent (oförändrat), i Vesturland 1,3 procent (+0,1), i Suðurland 1,3 procent (oförändrat), i Austurland 1 procent (oförändrat) och i Norðurland vestra 0,6 procent (oförändrat).

Andelen arbetslösa kvinnor har sjunkit det senaste året medan andelen arbetslösa män har ökat. Nu står 1,6 procent av männen utanför arbetsmarknaden jämfört med 2,3 procent av kvinnorna.

Ungdomsarbetslösheten är fortsatt lägre än snittet. I augusti var det 1,6 procent av islänningarna mellan 18 och 24 år som var inskrivna som arbetslösa.

Däremot är utländska medborgare alltjämt arbetslösa i betydligt större utsträckning än isländska medborgare. En av fyra som står utan jobb är medborgare i något annat land. Bland utlänningar är arbetslösheten 4 procent. En majoritet av de utländska medborgare som inte har något arbete är polacker.

Tio isländska kommuner hade full sysselsättning under augusti: Skorradalshreppur och Helgafellssveit i Vesturland, Reykhólahreppur, Árneshreppur och Kaldrananeshreppur i Västfjordarna, Skagabyggð och Akrahreppur i Norðurland vestra, Tjörneshreppur i Norðurland eystra, Fljótsdalshreppur i Austurland och Mýrdalshreppur i Suðurland.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten blir ungefär lika stor under september. Den kan dock minska något. Under september är det många unga som påbörjar olika utbildningar inom bland annat högskola. Det innebär att fler jobb blir lediga för personer som nu saknar arbete.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.