fredag 8 september 2017

Isländsk kommun köper in sig i sparbank

Kommunen Norðurþing köper in sig med 5 miljoner isländska kronor i Sparisjóður Suður-Þingeyinga. Det framgår av ett beslut i kommunstyrelsen. Sparbanken är en av två som både överlevt finanskraschen och en våg av samgåenden. Sparisjóður Suður-Þingeyinga har kontor i Húsavík, Laugar och Reykjahlíð.

Sparisjóður Suður-Þingeyinga är en av två Islands kvarvarande sparbanker. Vid det senaste årsmötet fick styrelsen klartecken för att utöka stiftelsekapitalet med 140 miljoner isländska kronor. Utökningen skulle ge ökad finansiell stabilitet för banken.

Sparbankens ledning vände sig bland annat till Norðurþing med ett önskemål om att kommunen skulle gå in med pengar i banken. Kommunstyrelsen har nu gett klartecken till ett tillskott på 5 miljoner isländska kronor.

Här kan du läsa mer om de isländska sparbankerna.