söndag 29 oktober 2017

Dagens bonuscitat

"Med tillkomsten av vägvisarsystem genom satelliter och mycket bättre sjökort har betydelsen minskat avsevärt och därför ansågs det riktigt att undersöka om det vore rätt att lägga ned några fyrar och använda statens pengar bättre."

Sigurður Áss Grétarsson vid Vegagerðin i Morgunblaðið om att myndigheten vill avskaffa sju fyrar och degradera tre fyrar till hamnfyrar eftersom de inte längre anses nödvändiga för sjöfarten.