lördag 14 oktober 2017

Hótel Adam i Reykjavík tvingas betala utebliven lön

En tjeckisk kvinna har rätt till 2,3 miljoner isländska kronor i utebliven lön. I ett halvår arbetade hon på skandalhotellet Hótel Adam i Reykjavík - utan att få en lön som var i närheten av kollektivavtalet. Samtidigt drog hotellet av inkomstskatten från den lön hon fick. Men Hótel Adam betalade aldrig in inkomstskatten till staten.

Skandalomsusade Hótel Adam i centrala Reykjavík uppmärksammades förra året för en rad brister och bluffar. Gäster uppmanades att inte dricka kranvattnet - trots att det var helt ofarligt - och rekommenderades i stället att köpa hotellets buteljerade vatten. I flaskorna fanns samma kranvatten som turister avråddes från att dricka.

För en rad rum saknades tillstånd. Det såldes öl som var importerad utan tillstånd. Och det gjordes anmärkningar på brandskydd, egenkontroll och städning.

Det fanns också frågetecken kring personalens villkor. Nu har en lönetvist avgjorts av Héraðsdómur Reykjavíkur. Hótel Adam döms att betala 2,3 miljoner isländska kronor plus ränta till en tidigare anställd. Hotellet ska också stå för rättegångskostnader på 800 000 kronor.

I november 2015 började en tjeckisk kvinna arbeta på hotellet. Hon utlovades en månadslön på 242 000 kronor och en arbetstid på 126 timmar i månaden. Hon stod i receptionen och skötte också en del av städningen. Inget anställningsavtal skrevs.

Utbetalningarna kom aldrig i närheten av den utlovade lönen. Trots att arbetsgivaren på lönespecifikationerna - som kvinnan inte fick förrän hon ville sluta ett halvår senare - drog av för inkomstskatt betalade Hótel Adam aldrig denna skatt till staten.

Kvinnan vände sig till polis och till en fackförening. Hon får nu alltså rätt till utebliven lön, semesterersättning, decemberbonus med mera. För att räkna ut totalsumman accepterar domstolen kvinnans egna anteckningar över antalet arbetade timmar varje dag. Hon jobbade betydligt mer än vad som först var överenskommet. Detta ifrågasattes av Hótel Adam under rättegången.

Här kan du läsa mer om Hótel Adam och här kan du läsa domen i sin helhet.