söndag 15 oktober 2017

Isländsk arbetslöshet åter på rekordlåg nivå

Bara 1,8 procent av islänningarna var utan jobb under september. Det är den lägsta andelen arbetslösa sedan finanskraschen drabbade Island för nio år sedan och 0,1 procentenhet lägre än i augusti. I tre regioner ökade arbetslösheten under månaden - men den sjönk i den folkrika huvudstadsregionen. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

För femte månaden i följd är arbetslösheten på Island under 2 procent. I september sjönk den med 0,1 procentenhet till 1,8 procent. Så låg har den varit vid två tidigare tillfällen sedan finanskrisen slog mot arbetsmarknaden hösten 2008.

I tre av åtta regioner ökade arbetslösheten, men den minskade i Reykjavík med omnejd. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten näst högst i landet med 2 procent, en tillbakagång med 0,1 procentenhet. Högre var den bara på Suðurnes med 2,1 procent, en oförändrad siffra jämfört med augusti.

Arbetslösheten var också oförändrad i Norðurland eystra med 1,9 procent, i Suðurland med 1,3 procent och i Norðurland vestra med 0,6 procent. I Västfjordarna steg andelen arbetslösa med 0,1 procentenhet till 1,6 procent, i Vesturland med 0,2 procentenheter till 1,5 procent och i Austurland med 0,2 procentenheter till 1,2 procent.

Gapet mellan män och kvinnor fortsätter att minska. Arbetslösheten var i september 2,1 procent bland kvinnor och 1,6 procent bland män.

Ungdomsarbetslösheten är fortsatt lägre än snittet. Bland islänningar i åldern 18 till 24 år var det 1,3 procent som saknade jobb i september.

Arbetslösheten bland utländska medborgare är alltjämt högre än genomsnittet. Det var i september 3,9 procent av utlänningarna som stod utanför arbetsmarknaden. Sex av tio utländska arbetslösa var polacker.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten kan komma att öka något i oktober. Behovet av personal brukar då minska något inom turism, handel och bygg.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.