söndag 22 oktober 2017

Lärarjobb ledigt i Islands minsta skola

På Nesskóli i Neskaupstaður finns omkring 215 elever och 47 anställda. Men i filialen i Mjóifjörður finns denna termin bara en enda elev. Nu är lärarjobbet som klassföreståndare i Mjóifjörður ledigt. Och i klassen finns alltså bara ett barn. Inte i någon annan isländsk skola finns så få elever som i Mjóifjörður.

Under vinterhalvåret är Mjóifjörður på östra Island en av Islands mest isolerade platser. Vägen över Mjóafjarðarheiði är ofta igensnöad från december till försommar. Den enda förbindelsen med omvärlden är då en båt som går från Neskaupstaður två gånger i veckan.

I Mjóifjörður finns knappt tjugo året runt-boende. De livnär sig på fiske och lantbruk, men också på turism under sommaren. Men kommunen Fjarðabyggð har också ett litet kontor i Mjóifjörður.

Där finns också en skola. Denna termin har den bara en enda elev - en åttondeklassare. Nu är jobbet som klassföreståndare ledigt. Fjarðabyggd söker en lärare som är utbildad och har behörighet. Den som vill söka tjänsten har till och med den 1 november på sig.

Skolan i Mjóifjörður är inte fristående utan fungerar som en filial till Nesskóli i Neskaupstaður. Den har till exempel ingen egen rektor. Nesskóli har omkring 215 elever och 47 anställda. Där finns undervisning för elever från första till tionde klass.

Den minsta självständiga skolan är Finnbogastaðaskóli i Árneshreppur, en kommun som även den saknar vägförbindelse med övriga Island under stora delar av vintern. Denna termin har skolan två elever. Bägge kan dock komma att flytta vid årsskiftet. I så fall läggs skolan ned.

Här kan du läsa mer om Mjóifjörður.