onsdag 18 oktober 2017

Renässans i alltinget - Folkets parti missar spärren

Renässans räddar precis minsta möjliga antal mandat i alltinget. Samtidigt sjunker stödet för Folkets parti under femprocentsspärren. Gröna vänstern är fortsatt största parti före Självständighetspartiet, men gapet mellan Islands två största partier minskar. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið.

Bara tio dagar återstår till nyvalet på Island. Utgången är oviss - inte minst eftersom flera partier balanserar på femprocentsspärren. I dagsläget verkar det bara vara Gröna vänstern, Självständighetspartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Piratpartiet som kan vara säkra på att klara spärren.

Gröna vänstern behåller positionen som största parti med 27 procent, en tillbakagång med 2,9 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes fem dagar tidigare.

Avståndet till Självständighetspartiet minskar. Stödet för Självständighetspartiet är oförändrat med 22,2 procent.

Centerpartiet är fortsatt tredje största parti. Väljarstödet ökar med 1,5 procentenheter till 10,7 procent. Klart över spärren är också Socialdemokraterna med 10,4 procent, en ökning med 2,1 procentenheter, och Piratpartiet med 10 procent, en uppgång med 1,5 procentenheter.

Även Framstegspartiet och Renässans klarar spärren. Framstegspartiet får 7,5 procent, en ökning med 0,4 procentenheter, och Renässans får 5 procent, en uppgång med 1,7 procentenheter. I de två senaste av Fréttablaðiðs mätningar har stödet inte varit tillräckligt för att få några platser i alltinget. Nu balanserar Renässans precis på gränsen till den isländska riksdagen.

Folkets parti har flera månader i följd legat över femprocentsspärren, men ser nu ut att bli utan mandat. Stödet är 3,7 procent, en tillbakagång med 2,4 procentenheter. Ljus framtid ser inte ut att kunna försvara några platser i alltinget. Väljarstödet är nu bara 2,1 procent, en minskning med 1,5 procentenheter.

Om detta vore ett valresultat skulle Gröna vänstern få nitton mandat, Självständighetspartiet femton mandat, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Piratpartiet sju mandat var, Framstegspartiet fem mandat och Renässans tre mandat.

Den enda tvåpartiregeringen med egen majoritet är Gröna vänstern och Självständighetspartiet. Gröna vänstern kan bilda en majoritetskoalition med två eller fler andra partier. För att Självständighetspartiet ska kunna styra i majoritet utan Gröna vänstern krävs en koalition med minst tre andra partier.

Gröna vänstern verkar alltså kunna få en nyckelroll i regeringsbildningen. Ingen majoritet är möjlig utan Gröna vänstern om inte minst fyra partier går ihop. Och av tradition brukar Island styras av regeringar som bara innehåller två partier.

Det abrupta slutet på koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid förstärker på sina håll önskemålen om starka majoriteter. Men det ser inte ut som att väljarna kommer att välja ett sådant parlament.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.