torsdag 19 oktober 2017

Sågar förbud mot att rapportera om Bjarni Benediktsson

Förbudet för Stundin att rapportera om statsminister Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir bör hävas omedelbart. Publiceringsstoppet är alldeles för vidsträckt och går emot allmänintresset. Det anser Harlem Désir, OSSE:s representant för mediefrihet. Och socialdemokraten Helga Vala Helgadóttir anser att Bjarni Benediktsson själv bör agera för att häva stoppet.

Efter en dryg vecka av intensiv rapportering om statsminister Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir före finanskraschen stoppades i måndags alla nya publiceringar av distriktspolismästaren i Reykjavík. Föreläggandet utfärdades på begäran av Glitnirs konkursbo med hänvisning till att det gällde sekretessbelagda uppgifter som läckts till medierna.

Förbudet har fått skarp kritik. Det kommer att prövas av Héraðsdómur Reykjavíkur senast på måndag om inte Glitnir drar tillbaka kraven. Stundins medarbetare riskerar nu böter eller fängelse om de i väntan på beslut fortsätter bevakningen av Bjarni Benediktssons affärer.

Harlem Désir, som är representant för mediefrihet vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, anslöt sig i går till kritikerna av förbudet. Han säger i ett uttalande att det bör hävas snarast möjligt eftersom det är alldeles för omfattande. Dessutom finns det enligt Harlem Désir ett tydligt allmänintresse:
"As prior restraints on publication, such injunctions need to be used with caution and applied in very limited circumstances. ... The aim of protecting personal data is a legitimate one, but the means to achieve it should be crafted narrowly and according to accepted standards on freedom of expression. A blanket prohibition on all reporting on this topic is overbroad and undermines the freedom of the media, as well as the public’s right to be informed. ... I call on the Icelandic authorities to refrain from adopting further restrictions on press publication in relation to this case and to lift those already in place."
Alltingets konstitutions- och tillsynsnämnd håller ett möte i dag om förbudet. Ordföranden Jón Steindór Valdimarsson säger till Vísir att OSSE:s synpunkter måste tas på allvar:
"Det är inte bra när internationella institutioner som följer med genomförande av val och medier gör anmärkningar på detta förlopp. Det är en allvarlig fråga och naturligtvis måste vi ta det på allvar."
I ett uttalande påpekar styrelsen för Blaðamannafélag Íslands, det isländska journalistförbundet, att isländska domstolar vid ett antal tillfällen fått hård kritik från Europadomstolen för mänskliga rättigheter för långtgående inskränkningar av yttrandefriheten. Gång på gång har isländska domar rivits upp eftersom de ansetts oförenliga med grundläggande rättigheter.

Bjarni Benediktsson har själv sagt att han ogillar förbudet. Därför bör han enligt Helga Vala Helgadóttir, Socialdemokraternas toppkandidat i norra Reykjavík, själv vända sig till distriktspolismästaren för att häva publiceringsstoppet. Hon säger till RÚV att han skulle kunna ge klartecken för uppgifter som rör honom själv:
"Han kan gå till distriktspolismästaren och begära att föreläggandet inte ska gälla honom. Om det betraktas som att upplysningarna har allmänintresse så vinner alltid yttrandefriheten. Denna sak har allmänintresse på grund av hans ställning."
För Stundin har förbudet inte enbart negativa konsekvenser. Chefredaktören Jón Trausti Reynisson säger till Vísir att tidningen har fått över 300 nya prenumeranter de senaste dagarna.

Här kan du läsa mer om föreläggandet som stoppar Stundins rapportering om Bjarni Benediktsson.