fredag 27 oktober 2017

Självständighetspartiet går förbi Gröna vänstern

  Självständighetspartiet tar ett stort kliv framåt samtidigt som Gröna vänstern tar ett rejält kliv bakåt. Nu återtar Självständighetspartiet ställningen som störst i landet. Samtidigt har Socialdemokraterna ett fast grepp om positionen som Islands tredje största parti. Varken Ljus framtid eller Folkets parti klarar spärren till alltinget. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið.

Av tradition brukar tveksamma väljare återvända till Självständighetspartiet i valrörelsens slutskede. Så ser det ut att bli även i år. För tio dagar sedan hade Gröna vänstern ett rejält försprång till Självständighetspartiet - men nu är rollerna ombytta.

Nu får Självständighetspartiet 24,1 procent, en ökning med 1,9 procentenheter. Samtidigt förlorar Gröna vänstern 7,8 procentenheter till 19,2 procent. Även om Självständighetspartiet går framåt är alltså huvudförklaringen till skiftet ett minskande stöd för Gröna vänstern. De senaste dagarna har Självständighetspartiet gång på gång attackerat partiet för att vilja höja skattetrycket.

Efter förra valet diskuterades det inom Socialdemokraterna både namnbyte och nedläggning. Även om väljarstödet alltjämt är långt ifrån de nivåer som krävs för att nå ambitionen om att bli statsbärande är tonläget nu helt annorlunda. Partiet får 14,3 procent, en uppgång med 3,9 procentenheter.

Nybildade Centerpartiet fortsätter att ligga stabilt över femprocentsspärren. Partiet får 9,6 procent, en tillbakagång med 1,1 procentenheter.

Inte heller för Piratpartiet har det skett några stora förändringar de senaste tio dagarna. Stödet sjunker med 0,6 procentenheter till 9,4 procent.

Ledarbytet ser ut att ha gett önskad effekt för Renässans. Den uppåtgående trenden för partiet fortsätter. Renässans har stöd av 7,5 procent av väljarna, en ökning med 2,5 procentenheter.

Däremot ser splittringen inom Framstegspartiet ut att göra så att partiet gör sitt sämsta val någonsin. Det är nu bara 6,2 procent som sympatiserar med Framstegspartiet, en nedgång med 1,3 procentenheter.

Både Folkets parti och Ljus framtid befinner sig alltjämt under femprocentsspärren. Folkets parti närmar sig spärren efter att ha ökat med 0,7 procentenheter till 4,4 procent. För Ljus framtid ser dock hoppet ut att vara ute. Stödet minskar med 0,2 procentenheter till 1,9 procent.

Sju partier klarar alltså spärren enligt Fréttablaðið. Om detta hade varit ett valresultat hade det gett Självständighetspartiet sjutton mandat, Gröna vänstern fjorton mandat, Socialdemokraterna tio mandat, Centerpartiet sju mandat, Piratpartiet sex mandat, Renässans fem mandat och Framstegspartiet fyra mandat.

Någon tvåpartiregering med egen majoritet i alltinget är alltså inte möjlig. För att Gröna vänstern ska kunna regera i majoritet utan Självständighetspartiet krävs stöd från minst tre andra partier. För att Självständighetspartiet ska kunna utesluta Gröna vänsterns behövs en koalition med minst två andra partier. Och för att undvika att något av dessa två partier ska sitta i regeringen behöver de övriga fem partierna gå ihop för att kunna bilda majoritet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.