söndag 19 november 2017

Dagens bonuscitat

"Isländsk bokkultur bärs mer eller mindre upp av privatdrivna företag. Vi ser hur bokmarknaden producerar böcker. Så har det varit under lång tid - hela 1900-talet. Detta fungerar så att dessa författare, som vi anser vara våra författare och vår stolthet, skriver böcker, förläggare finansierar utgivningen av deras böcker, får ut dem på marknaden och människor köper dem. Så upprätthåller vi bokkulturen. Så uppstår läsning. Men om detta system rasar, vad händer då? Det är frågan som vi nu står inför."

Förläggaren Kristján B. Jónasson i RÚV om den sjunkande bokförsäljningen på Island.