lördag 18 november 2017

Dagens citat

"Det har alltid ritats upp en bild av att det vore oerhört stor skillnad mellan dessa partier och de har utmålats som motsatta poler. Det är kanske en del av symbolisk politik att peka ut motsatser. Ända sedan kraschen har partierna till vänster ritat upp bilden av Självständighetspartiet som opålitligt. Självständighetspartiet har i gengäld ritat upp bilden av Gröna vänstern som ett parti av statliga tjänstemän som vill överbeskatta näringslivet."

Stefanía Óskarsdóttir, docent i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i Morgunblaðið om ett regeringssamarbete mellan Självständighetspartiet och Gröna vänstern.