tisdag 21 november 2017

Dagens citat

"Den främsta anledningen till att fyrpartiförhandlingarna avbröts sades vara en knapp majoritet och då beslutade vi att det vore förnuftigt att visa att det fanns saklig enighet mellan dessa tre partier till förhandlingar med Gröna vänstern och Framstegspartiet om att bilda en regering som hade en mycket stark majoritet i alltinget. Om det hade hanterats på rätt sätt hade det inte sakligt varit stort avstånd mellan dessa partier."

Þorsteinn Víglundsson, alltingsledamot för Renässans, i Vísir om försöket att tillsammans med Piratpartiet och Socialdemokraterna få till stånd ett regeringssamarbete ihop med Gröna vänstern och Framstegspartiet.