torsdag 9 november 2017

Fem partier vill se Katrín Jakobsdóttir som statsminister

Fem partier föredrar Katrín Jakobsdóttir som Islands nästa statsminister framför Bjarni Benediktsson. Hon anses ha bättre förutsättningar att skapa enighet än vad Bjarni Benediktsson har efter alla affärer. Men hur nästa regering ska se ut är fortfarande oklart. Klart är däremot att Gröna vänstern eller Självständighetspartiet ingår i samtliga alternativ som diskuteras.

Sedan Katrín Jakobsdóttir avsade sig uppdraget som regeringsbildare i måndags har partiledarna haft en rad informella kontakter. President Guð­ni Th. Jóhannesson har ännu inte utsett någon ny regeringsbildare. Han väntar i stället in resultaten av samtalen mellan partierna.

Ett besked från Guð­ni Th. Jóhannesson kan komma redan under dagen. Troligast är att uppdraget då går till Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson. I dagsläget har han flera olika alternativ att välja mellan. Men det finns också tänkbara regeringar där Självständighetspartiet lämnas utanför.

Katrín Jakobsdóttir är i nuläget den mest sannolika statsministern. Hon backas inte bara upp av sitt eget parti Gröna vänstern. Hon får också stöd från Framstegspartiet, Socialdemokraterna, Piratpartiet och Renässans.

Skälet till uppslutningen bakom Katrín Jakobsdóttir är hennes popularitet. Till skillnad från Bjarni Benediktsson har hon inga omstridda affärer i bagaget. Hon anses därför ha bättre förutsättningar att fungera som en enande kraft både i regeringen och för medborgarna.

Hon ska också ha ställt krav på statsministerposten i samtal med Bjarni Benediktsson. Inom Självständighetspartiet är inte det ett förslag som är populärt. Inte minst eftersom det egna partiet är betydligt större än Gröna vänstern. En sådan manöver antyder också att den egna ledarens affärer faktiskt är ett verkligt problem.

För att kompensera kommer i så fall Självständighetspartiet kunna ställa tunga motkrav på andra nyckelministrar. Om Katrín Jakobsdóttir skulle bli statsminister är det närmast givet att Bjarni Benediktsson blir finansminister - en post han hade mellan 2013 och 2016 i koalitionen med Framstegspartiet.

En koalition mellan Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Gröna vänstern är alltjämt det kanske hetaste alternativet. Men flera andra konstellationer diskuteras.

Socialdemokraterna har inte gett upp hoppet om den tänkta regering som sprack i måndags efter Framstegspartiets avhopp. Partiet vill ge förhandlingarna med Gröna vänstern och Piratpartiet en ny chans - och ta in Renässans som femte parti för att få en bredare majoritet i alltinget.

För Gröna vänstern är det inte uteslutet att sätta sig i en regering med Självständighetspartiet. Men där betraktar många Socialdemokraterna som en bättre koalitionspartner än Framstegspartiet. Katrín Jakobsdóttir säger i Morgunblað­ið­ att Socialdemokraterna politiskt står Gröna vänstern närmare än Framstegspartiet.

Också här finns det nog vissa förhoppningar om att de strandade förhandlingarna ska kunna återupptas. Katrín Jakobsdóttir säger till RÚV att en regering med Gröna vänstern, Piratpartiet, Socialdemokraterna och Framstegspartiet var hennes förstahandsalternativ.

Ett förslag som också dykt upp under diskussionerna är Självständighetspartiet och Gröna vänstern ihop med både Socialdemokraterna och Framstegspartiet. Socialdemokraternas intresse för ett sådant samarbete ryktas dock vara svalt. Även Renässans skulle kunna ingå i en sådan koalition.

Även Bjarni Benediktsson har flera alternativ. Ett sådant är en regering bestående av Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Centerpartiet och Folkets parti. Här är det snarare de personliga relationerna som utgör det största hindret.

Bjarni Benediktsson gillar inte Centerpartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sedan den tid då de regerade ihop. Då betraktade han honom som oberäknelig och opålitlig. Det är knappast farhågor som har minskat sedan Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lämnade Framstegspartiet för att bilda Centerpartiet.

Nyligen vände sig Framstegspartiets ledare Sigurður Ingi Jóhannsson till Sigmundur Davíð Gunnlaugsson för att försöka mäkla fred. Samtalet ryktades ha gått överraskande bra. Men Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verkar inte ha grävt ned stridsyxan. I Morgunblaðið kritiserar han Sigurður Ingi Jóhannssons agerande efter valet och beskriver honom som en politisk motståndare samtidigt som han säger sig hålla dörren öppen för ett samarbete:
"Jag tror att det görs för mycket av att spekulera om jag kan arbeta ihop med personen Sigurður Ingi. Man behöver arbeta med alla möjliga människor och kan inte riktigt välja det. Jag har alltid betonat att detta inte handlar om Sigurður Ingi själv utan en viss grupp inom Framstegspartiet som har varit i opposition mot mig. ... Om tyngden ligger på sakfrågorna så behöver man förmodligen inte bekymra sig om det interna läget inom Framstegspartiet."
Frågan är därför om Bjarni Benediktsson på allvar betraktar en koalition med Framstegspartiet, Centerpartiet och Folkets parti som ett realistiskt alternativ. Kanske är det rykten som cirkuleras enbart för att skapa kompromissvilja hos Gröna vänstern.

Oron gäller inte bara relationen mellan ledarna för Framstegspartiet och Centerpartiet. Folkets parti har närmast lovat allt åt alla och har samtidigt nästan ingen politisk erfarenhet. Även det kan bli en svårhanterlig partner för Självständighetspartiet.

Gröna vänstern är visserligen ingen drömpartner för Bjarni Benediktsson. Men där finns en helt annan erfarenhet. Katrín Jakobsdóttir har dessutom - i takt med att förra partiledaren Steingrímur J. Sigfússons landsbygdsfalang tappat inflytande - god kontroll över sitt parti. Hon betraktas också som stabil, förnuftig och pålitlig.

Bjarni Benediktsson säger till RÚV att Självständighetspartiet och Gröna vänstern skulle kunna utgöra hörnstenar i en regeringskoalition. Ett skäl är att det rör sig om de två största partierna i alltinget. Men i många sakfrågor är avståndet mellan de två partierna långt:
"Alla ser samtidigt att detta [en regering med Självständighetspartiet och Gröna vänstern] inte var Gröna vänsterns första alternativ. Det är ett avsevärt avstånd mellan dessa partier sakpolitiskt. Vi har inte påbörjat förhandlingar men detta är av allt att döma ett av de alternativ som kan bli aktuella."
Här kan du läsa mer om försöken att bilda regering.