onsdag 8 november 2017

Kvinnor och unga islänningar mest positiva till invandring

Invandring är en fråga som splittrar islänningarna. Ungefär lika många vill välkomna fler utlänningar som vill minska antalet - och en nästan lika stor andel tycker att dagens invandringstakt är lagom. Kvinnor och unga är mest positiva till invandring. Män och äldre är mest negativa. Det visar en undersökning utförd av Félagsvísindastofnun på uppdrag av välfärdsdepartementet.

På Island är nu var tionde invånare invandrare. Och i arbetskraften är andelen ännu högre. Så länge som högkonjunkturen fortgår är det en andel som kommer att stiga. Efterfrågan på arbetskraft är betydligt större än de jobbsökande i landet.

Aldrig tidigare har invandrarna varit så många. Inte heller har deras bidrag till samhället någon gång tidigare haft en lika avgörande roll. Utan inflyttade från andra länder hade många tjänster inom i synnerhet turistnäringen, byggindustrin och en lång rad serviceyrken aldrig kunnat tillsättas.

Islänningarnas attityd till invandring är kluven. Enligt en undersökning utförd av Félagsvísindastofnun under våren är det 36 procent som säger att fler invandrare bör komma till Island. Men nästan lika många - 34 procent - vill att antalet ska minska. Och 30 procent anser att dagens nivå är lagom.

Mest positiva till ökad invandring är kvinnor, unga, personer med högskoleutbildning och islänningar bosatta i huvudstadsregionen. Mest negativa är män, äldre och landsbygdsbefolkning.

Islänningar som själva har en nära relation till inflyttade från utlandet - till exempel som partner eller som vänner - förespråkar i större utsträckning än andra ökad invandring.

Sett till partisympatier är det Självständighetspartiets sympatisörer som är mest kritiska till invandring. Här är det bara 17 procent som vill välkomna fler invandrare medan 44 procent tycker att invandringen bör minska. Det kan jämföras med Socialdemokraternas väljare där 61 procent säger ja till ökad invandring medan endast 11 procent vill se färre invandrare.

En majoritet av islänningarna anser att invandring har en positiv inverkan på landets ekonomi och att den berikar den inhemska kulturen.

För att personer som inte är medborgare i EES-området ska kunna bo och arbeta på Island krävs uppehållstillstånd. För att tillstånd ska ges tycker en majoritet att det är viktigt att personerna som kommer till landet har god utbildning och goda yrkeskunskaper. Däremot har det mindre betydelse om de har barn eller inte.

Hela 75 procent svarar att det inte är viktigt att invandrare till Island är kristna. Men 25 procent uppger att det är en fråga som har betydelse. Den kristna tron är viktig bland många islänningar som har fyllt 60 år, men bland islänningar i åldern 18 till 29 år är det ytterst få som lägger vikt vid invandrares religion.

När det gäller partisympatier har Självständighetspartiets och Framstegspartiets anhängare olika uppfattning jämfört med övriga väljargrupper. Det är 41 procent av Framstegspartiets och 40 procent av Självständighetspartiets väljare som tycker att det är viktigt att invandrare är kristna. Samma uppfattning har bara 8 procent av Piratpartiets sympatisörer.