måndag 20 november 2017

Ny evakueringsplan tas fram för utbrott i Öræfajökull

Illustration: Veðurstofa Íslands
En ny evakueringsplan ska tas fram för Öræfajökull. Vid ett vulkanutbrott kan översvämningarna nå ringvägen långt innan invånare och personer på genomresa hunnit överge det drabbade området. Ett nytt informationsmöte för lokalbefolkning kommer att hållas i veckan. Den förhöjda beredskapen vid Öræfajökull har inte hävts.

Under söndagen inträffade ett tiotal jordskalv vid Öræfajökull. Samtliga hade sitt epicentrum nära Hvannadalshnjúkurs topp och var så svaga att de inte kändes ens i närområdet. Men skalven understryker att aktiviteten i det vulkaniska systemet just nu är betydligt mer omfattande än normalt.

I dagsläget finns det dock inga tecken på att ett utbrott skulle vara nära förestående. Skalven sker i regel på stora djup vilket innebär att det är långt kvar innan magma kan nå ytan.

I fredags höjdes beredskapen vid Öræfajökull. Beslutet togs sedan närboende reagerat på en påtaglig lukt av svavel i glaciärälven Kvíá. Smältvattnet kommer från en ny kaldera som bildats på glaciären. Kalderan är en kilometer lång och upp till tjugo meter djup.

Den senaste tidens jordskalv har sannolikt påverkat ett geotermiskt aktivt område i Öræfajökull. Uppvärmningen har sedan lett till den avsmältning som visar sig i Kvíá i form av smältvatten som innehåller mer svavel än vanligt.

Under de närmaste veckorna ska utrustning som mäter vulkangaser och vattnets elektriska ledningsförmåga placeras runt Öræfajökull. De ska komplettera den mätutrustning som redan finns och därmed ge en tydligare bild av förändringarna. Tills de nya mätarna är på plats kontrolleras bland annat ledningsförmågan i Kvíá dagligen av myndighetspersonal.

Ett möte med forskare och experter samt företrädare för myndigheter och den berörda kommunen hölls i går kväll under ledning av Almannavarnir. Ett nytt möte hålls i dag. Där kan det komma ett beslut om den framtida beredskapsnivån vid Öræfajökull. Det är dock inte troligt att den sänks så länge som aktiviteten fortsätter.

I veckan ska också ett nytt möte med lokalbefolkning hållas. Totalt rör det sig om ett hundratal personer som bor i det område som skulle kunna behöva evakueras vid ett utbrott i Öræfajökull.

Arbetet med att ta fram en ny evakueringsplan och en beredskapsplan ska nu påskyndas. Ett bekymmer för myndigheterna är det korta avståndet från Öræfajökulls topp längs den branta glaciären ned till bebyggelse och ringvägen.

Översvämningar från Öræfajökull kan nå ringvägen bara tjugo minuter efter utbrottets början. Men en evakuering beräknas ta minst fyrtio minuter.

Under vintern är det ungefär 2 000 personer som dagligen passerar området. Men under sommaren är det betydligt fler som befinner sig i närheten av Öræfajökull. Då kan en evakuering ta betydligt längre tid i anspråk.

I den nuvarande evakueringsplanen finns fyra olika steg. Det första innebär att tillträdet till området begränsas. Avspärrningar sätts upp vid Lómagnúpur i väster och Jökulsárlón i öster. Bara personer som behöver röra sig i området - som lokalbefolkning och forskare - släpps in. Evakuering av boskap förbereds.

I nästa fas är läget allvarligare. Då flyttas boskap från området samtidigt som lokalbefolkning och turister måste lämna det. Bara forskare och blåljuspersonal får passera avspärrningarna.

Det tredje steget utlöses om det rör sig om ett större utbrott som utgör ett allvarligt hot. Då evakueras samtliga från området. Och den sista fasen innebär att avspärrningarna kan flyttas och evakueringar kan genomföras beroende på prognoser för nedfall av vulkanaska. Det uppger polisen i ett pressmeddelande.

Almannavarnir skriver på Facebook att det råder stor osäkerhet om vad som nu sker vid Öræfajökull. Björn Ingi Jónsson, kommunchef i Hornafjörður, säger i Morgunblaðið att det finns en viss oro bland lokalbefolkningen. Han anser att evakueringsplanen behöver ta större hänsyn till turismen. Det kan göras genom att turister redan i ett tidigt skede stoppas från att resa in i området om det finns skäl att tro att ett vulkanutbrott kan vara på väg:
"Detta kräver kraftigt ökad övervakning av Öræfajökull och de älvar som finns runt omkring, både av vattenstånd och konduktivitet, för att försöka ge oss så mycket tid som möjligt eftersom detta fjäll ligger väldigt nära bebyggelse."
Sigrún Sigurgeirsdóttir är uppvuxen i regionen och arbetar vid nationalparken Vatnajökull. Vid en evakuering skickas sms med information till alla som befinner sig i närområdet. Hon säger i Morgunblaðið att det är viktigt att se till så att dessa meddelanden når fram till alla:
"Jag skulle vilja se att mobiltäckningen ses över. Jag vet att det är utmärkt mobiltäckning längs ringvägen på de flesta ställen, men jag skulle vilja se att områden där turister utför sina fritidsaktiviteter, som vandringar av olika slag, är väl täckta."
Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Öræfajökull.