söndag 19 november 2017

Ny värme under glaciären får Öræfajökull att smälta

Den nya kalderan i Öræfajökull är en kilometer bred och upp till 20 meter djup. Under den har det den senaste tiden blivit betydligt varmare. Det är ett geotermiskt aktivt område som orsakar förändringarna på glaciärens topp. Inget tyder dock på att något vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Men den förhöjda beredskapen kvarstår.

Forskare och experter flög i går över Öræfajökull, Islands största vulkaniska system och en glaciär som ingår i Vatnajökullmassivet. Flygturen gjordes för att studera förändringar på Öræfajökulls yta. Där har en kaldera nyligen bildats samtidigt som svavelhaltigt smältvatten strömmar ut i Kvíá.

Den nya kalderan är ungefär en kilometer bred och 15 till 20 meter djup. Utvecklingen signalerar att det plötsligt finns ett geotermiskt aktivt område vid kalderan. Värmen har fått glaciären att smälta. Stora mängder is har smält på kort tid. Detta smältvatten når älven Kvíá från utloppsglaciären Kvíárjökull.

Så länge som smältvattnet tar vägen över Kvíá finns ingen större risk för några omfattande översvämningar. Inte heller finns några tecken på att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Den senaste tidens jordskalv tyder visserligen på att magma är i rörelse, men den är i dagsläget inte på väg att nå ytan. Jordskalven kan ha påverkat den geotermiska aktiviteten.

Almannavarnir fortsätter enligt ett pressmeddelande med höjd beredskap vid Öræfajökull. Detsamma gäller flygtrafik över vulkanen. Där är färgkoden alltjämt gul - vilket betyder att Öræfajökull visar tecken på ökad aktivitet utan att det finns indikationer på något utbrott.

Det finns en evakueringsplan för området. Arbetet med att kartlägga riskerna pågår. Vid ett vulkanutbrott skickas varnings-sms till samtliga invånare i regionen och alla mobiltelefoner som befinner sig i området.

De flesta gårdarna i regionen ligger på platser som sannolikt inte skulle drabbas av översvämningar från Öræfajökull. Einar Rúnar Sigurðsson har hela sitt liv bott på gården Hofsnes nära Fagurhólsmýri. Han driver företaget Öræfaferðir som arrangerar glaciärturer. I morgon skulle han ha tagit en grupp upp på Hvannadalshnjúkur, Islands högsta topp som ligger just på Öræfajökull.

Nu har han ställt in turen med hänvisning till det osäkra läget. Einar Rúnar Sigurðsson säger till RÚV att lokalbefolkningen nu möter en helt ny situation:
"Jag har bott här hela mitt liv och något sådant har aldrig hänt tidigare. ... Naturligtvis funderar vi alla på detta. ... Det tjänar dock inget till att ligga sömnlös över detta. ... Jag säger inte att jag sover med kläderna på, men man skämtar om det."
Under lördagskvällen och söndagsnatten inträffade fyra mindre jordskalv vid Öræfajökull. Det största hade en magnitud på 0,6. Trots att skalven var små är de en indikation på förändrad aktivitet i det vulkaniska systemet.

Det är troligt att den förhöjda beredskapen blir kvar åtminstone till på tisdag. Nu har arbetet med att analysera mätningarna av gas och smältvattnets elektriska ledningsförmåga från gårdagens expedition påbörjats.

Här kan du läsa mer om Öræfajökull.