lördag 18 november 2017

Ökad aktivitet i Öræfajökull - nu höjs beredskapen

Illustration: Veðurstofa Íslands
Nu höjs beredskapen vid Öræfajökull. Beslutet kommer efter ökad aktivitet i Islands största vulkan. Polis finns på plats vid ringvägen vid Kvíá - en glaciärälv där det de senaste dagarna funnits en påtaglig lukt av svavel. I dag kommer forskare att flyga över området. En kilometer stor kaldera har nyligen bildats i Öræfajökull.

Öræfajökull har bara erupterat två gånger sedan Island befolkades. Det senaste vulkanutbrottet skedde 1727. Därför finns ytterst lite information om hur Öræfajökull - som är Islands största vulkaniska system - beter sig inför ett utbrott. Glaciären Öræfajökull ingår i Vatnajökullmassivet.

De senaste åren har det kommit allt fler tecken på ökad aktivitet i Öræfajökull. Jordskalv i anslutning till vulkanen skulle kunna tyda på att magma är i rörelse. Nyligen skedde ett skalv som uppmättes till 3,5 på glaciärens östra sida - det största sedan mätningarna började. En annan signal om magmarörelser är att Öræfajökull expanderar. Det finns dock inget som tyder på att något utbrott skulle vara nära förestående.

Nu höjs beredskapen vid Öræfajökull. Beslutet togs av rikspolisstyrelsen sent i går kväll efter samråd med polis i regionen. Skälet är enligt ett pressmeddelande en rad förändringar som upptäckts de senaste dagarna.

I torsdags vände sig lokalbefolkning till myndigheterna sedan de känt en påtaglig lukt av svavel i Kvíá. Polis som skickades till platsen kände samma lukt. Kvíá är en glaciärälv som kommer från Kvíárjökull, en utloppsglaciär från Öræfajökull på den östra sidan. Sådan lukt är mycket sällsynt i området. Det är just på den östra sidan som de flesta jordskalven registrerats.

Förklaringen till lukten är en kilometerstor kaldera som nyligen bildats i Öræfajökulls krater. Det uppger Almannavarnir i ett pressmeddelande. Härifrån kommer med all sannolikhet det geotermiska vatten som rinner ut i Kvíá.

De första mätningarna som gjorts har dock inte visat några tecken på kraftigt ökad ledningsförmåga i vattnet i älven - något som annars brukar vara ett tydligt tecken på att vattnet är geotermiskt. Och trots många anmälningar om svavellukt är inte heller halterna av gas i luften anmärkningsvärda.

Fler forskare och experter är på väg till området. Kustbevakningen kommer tillsammans med forskare att flyga över Öræfajökull under dagen. Syftet är att på nära håll kunna studera förändringarna på glaciärens yta.

Polis har sedan i går kväll funnits på plats vid bron över Kvíá längs ringvägen. En rad myndigheter har nu förhöjd beredskap vid Öræfajökull. Polisens närvaro kan komma att omprövas efter överflygningen av glaciären.

Veðurstofa Íslands har också ändrat färgkoden för flygtrafik över Öræfajökull. Den är nu gul i stället för grön. Det betyder att vulkanen är mer aktiv än normalt, men att det i dagsläget inte finns något som pekar mot att ett utbrott är nära förestående.

Páll Einarsson, geofysiker vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att Öræfajökull bör läggas till den lista över isländska vulkaner som övervakas särskilt noga. De fyra som traditionellt är mest aktiva är Katla, Hekla, Bárðarbunga och Grímsvötn. Samtliga dessa vulkaner visar nu tecken på tilltagande aktivitet.

Geologen Ari Trausti Guðmundsson, som numera representerar Gröna vänstern i alltinget, säger i Pressan att han har samma uppfattning om vilka vulkaner som är mest sannolika som platsen för nästa utbrott. Han räknar nu Öræfajökull till den grupp av vulkaner som bör följas med utökad vaksamhet:
"Den har börjat ha fler jordskalv än vi har sett på lång tid. De två utbrott som har skett i historisk tid har inte varit bra. I synnerhet det tidigare utbrottet som var 1362. Det senare utbrottet som var 1727 var inte lika allvarligt, men inte desto mindre ett utbrott under glaciär. Översvämningarna är i praktiken det vi är mest bekymrade över ihop med nedfall av vulkanaska."
Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Öræfajökull.