måndag 27 november 2017

Professor sågar teori om vulkanisk aktivitet i Öræfajökull

Avsmältningen som skapat en ny kaldera i Öræfajökull beror med största sannolikhet på vulkanisk aktivitet och inte på jordvärme. Det hävdar Ólafur Flóvenz, geofysiker vid Íslenskar orkurannsóknir. Skälet är att det inte skulle finnas något geotermiskt område i Öræfajökull. Men teorin döms ut som orimlig av geofysikern Magnús Tumi Guðmundsson.

För tio dagar sedan höjde Almannavarnir beredskapen vid Öræfajökull. Beslutet togs sedan en ny kaldera bildats på glaciärens topp. Det hade också kommit en rad rapporter om svavellukt i glaciärälven Kvíá, som börjar vid en av Öræfajökulls utloppsglaciärer.

Nu ser avsmältningen ut att vara på väg tillbaka till normala nivåer. Allt är dock inte som vanligt vid Öræfajökull. Under helgen inträffade ett tjugotal jordskalv i fjället. Samtliga var små och hade epicentrum öster om glaciärtoppen Hvannadalshnjúkur. Skalven kan vara ett tecken på magmarörelser i berget.

Förklaringen till den avsmältning som bildat en ny kaldera är - enligt Almannavarnir och de experter som myndigheten anlitar - ett geotermiskt område i Öræfajökull. Här skapas vattenånga som smälter det omkring 500 meter tjocka istäcket och får glaciärens yta att sjunka ihop.

Men det är inte en förklaring som Ólafur Flóvenz, geofysiker vid Íslenskar orkurannsóknir, tror på. Han anser att det med all säkerhet i stället rör sig om vulkanisk aktivitet. Att något annat än magma som kommit i kontakt med is skulle ligga bakom avsmältningen håller han för osannolikt.

Ólafur Flóvenz lanserar sin teori i ett blogginlägg. Han skriver att landhöjningen och jordskalven är tecken på att magma strömmar in i vulkanens magmakammare. Och för att den ska kunna skapa en kaldera på det sätt som nu skett behöver den komma långt upp i berget för att möta is.

Kalderan skulle alltså ha kunnat bildas av ett vulkanutbrott som inte var tillräckligt kraftigt eller långvarigt för att kunna tränga igenom istäcket. Den korta vulkaniska aktiviteten visade sig enligt Ólafur Flóvenz genom avsmältningen på Öræfajökulls topp.

Hans bedömning är att sur och trögflygande liparitmagma nu finns just under själva kratern. I så fall kan också ett utbrott som når ytan komma mycket snart - men aktiviteten skulle också kunna vara över för den här gången. Ólafur Flóvenz hävdar dessutom att det inte finns några kända geotermiska områden i Öræfajökull.

Men Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, håller inte alls med. Han dömer ut Ólafur Flóvenz teori som osannolik. Mönstret av jordskalv pekar inte på att magma skulle ha stigit så högt i berget.

Han anser i stället att allt talar för att kalderan bildats av geotermisk värme. Han säger till RÚV att inga data talar för att avsmältningen ska vara en konsekvens av vulkanisk aktivitet:
"Vi anser att det är i det närmaste uteslutet. Dessa kommentarer eller funderingar som har framkommit är relevanta rent allmänt sett, men när förhållandena i Öræfajökull granskas och det som vi vet om Öræfajökull och de händelser som nu pågår där så måste denna tolkning anses som mycket osannolik eftersom det inte finns några data som stödjer den men mängder av data som talar emot den."
Att magma strömmar in i Öræfajökulls magmakammare håller även Magnús Tumi Guðmundsson med om. Men att det skulle röra sig om ett fjäll som är kallt - och alltså helt skulle sakna geotermisk aktivitet - är felaktigt. En sänka bildad av just sådan värme har funnits på samma plats som kalderan åtminstone sedan de tidigast tillgängliga satellitbilderna från 1973.

Sänkan är ett resultat av en ständig avsmältning. Och den hade enligt Magnús Tumi Guðmundsson inte varit möjlig om det inte fanns jordvärme i berget. Han säger till RÚV att annat som stödjer detta är rapporter om svavellukt vid Öræfajökulls krater och en liten kaldera vid utloppsglaciären Kvíárjökull. Även analyser av smältvattnet i Kvíá understryker detta:
"De visar väldigt tydligt att det inte finns några tecken på magmatisk gas i detta vatten. Detta är geotermiskt vatten. ... Allt tyder på att detta är jordvärme från intrusion på avsevärt djup och att det i princip har öppnats ett hål till ett geotermiskt område som har haft begränsad genomströmning till ytan."
Ólafur Flóvenz teori fick direkt efterverkningar för företag verksamma inom turistindustrin. Arrangörer av olika turer i området fick enligt Morgunblaðið både avbokningar och många telefonsamtal med frågor om eventuell vulkanisk aktivitet i Öræfajökull efter att den uppmärksammats i medierna.

I kväll och i morgon bitti hålls informationsmöten om utvecklingen i Öræfajökull för lokalbefolkning.

Här kan du läsa mer om Öræfajökull.