fredag 17 november 2017

Regeringsförklaring kan bli klar redan i helgen

I helgen kan regeringsförklaringen bli färdig. Sedan blir det upp till Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet att rösta om den. En regeringskoalition mellan de tre partierna väntas få elva ministrar. Av dessa går fem till Självständighetspartiet. Gröna vänstern och Framstegspartiet får tre ministerposter var.

Regeringsförhandlingarna mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet fortsatte i går. De tre partiledarna - Bjarni Benediktsson, Katrín Jakobsdóttir och Sigurður Ingi Jóhannsson - träffades för ett möte. Samtidigt jobbar flera olika arbetsgrupper med att forma en gemensam politik.

Hittills finns det inget som tyder på att de tre partierna inte skulle lyckas bilda en koalition. En regeringsförklaring kan bli klar redan under helgen eller till början av nästa vecka om förhandlingarna skulle dra ut lite på tiden. Därefter blir det upp till partierna att med den som utgångspunkt säga ja eller nej till ett regeringssamarbete.

Om alla tre partier röstar ja kommer regeringsförklaringen att presenteras i nästa vecka.

De tre partierna ska också fördela ministerposterna mellan sig. Regeringen väntas få elva ministrar. Det är samma avtal som i den avgående regeringen. Självständighetspartiet får fem ministerposter medan Gröna vänstern och Framstegspartiet får tre ministerposter var.

Katrín Jakobsdóttir kommer med all sannolikhet att bli statsminister. Inga ministerposter eller departement har fördelats inom ramen för förhandlingarna. Diskussionerna om ministerposter har dock påbörjats.

De tre partiledarna har inte bara träffat varandra. De har också träffat parterna i den kommande avtalsrörelsen. Att skapa stabilitet på arbetsmarknaden är enligt alla tre partiledare en av den kommande regeringens viktigaste uppgifter. För de tre partierna är det viktigt att löneutvecklingen inte hotar den ekonomiska stabiliteten.

President Guðni Th. Jóhannesson har ännu inte formellt utsett någon regeringsförhandlare. I stället följer han utvecklingen i förhandlingarna genom regelbundna rapporter från partiledarna. Utnämningen kommer först när de tre partierna är överens och det finns en statsministerkandidat.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.