torsdag 21 december 2017

Bara var tredje islänning skickar traditionella julkort

Allt färre islänningar skriver julkort som de lägger på brevlådan. I år är det bara var tredje som postar en julhälsning. Men det är fler och fler som i stället väljer att skicka digitala hälsningar till släkt och vänner. Det är framför allt unga islänningar och personer bosatta i Reykjavíkområdet som helt avstår från att skriva julkort. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Traditionella julkort blir allt ovanligare. När MMR för två år sedan ställde samma fråga var det 46,8 procent som svarade att de skickade julhälsningar med post. I år är den siffran nere på 33,6 procent, en minskning med 4,7 procentenheter jämfört med förra året.

Under samma period har islänningarna som skickar elektroniska julhälsningar ökat. Inför denna jul är det 13,1 procent som skickar digitala julkort, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med 2016. Vidare är det 8,1 procent som sänder både traditionella och elektroniska hälsningar, en uppgång med 1,3 procentenheter.

Men allt fler avstår också helt och hållet från att skriva julkort. I år är det 45,2 procent som inte skickar några julhälsningar alls, en ökning med 1,7 procentenheter.

Julkort är något av en generationsfråga. Bland islänningar i åldern 18 till 29 år är det 72 procent som ratar julhälsningar. Samma val gör bara 18 procent av de islänningar som har fyllt 68 år.

Män, personer bosatta i Reykjavíkområdet och låginkomsttagare väljer oftare än andra bort julkort.

Här kan du läsa mer om julkortens dalande popularitet.