lördag 2 december 2017

Dagens citat

"Det som jag tycker är märkligt är prioriteringarna. Jag anser att det är direkt talande att en av regeringens första uppgifter blir att reagera på fårbönders problem, men sedan sägs det i samma överenskommelse att det ska göras en granskning av villkoren för grupperna och barnen med de lägsta inkomsterna i samhället och därefter vidta åtgärder. Det är helt uppenbart att det finns väl kända åtgärder som vore möjliga att vidta direkt."

Logi Már Einarsson, partiledare för Socialdemokraterna, säger i Fréttablaðið att regeringen borde ha gjort det till en av sina första uppgifter att ta itu med förutsättningarna för fattiga barnfamiljer.