lördag 9 december 2017

Dagens citat

"Oppositionen kommer inte att ha speciellt enkelt att förena sina krafter internt i opposition mot regeringen. En av denna regerings främsta livskrafter är just hur splittrad denna opposition är."

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, i Vísir om den nya regeringens möjligheter att hålla ihop hela mandatperioden.