torsdag 21 december 2017

Ett av fem asylsökande barn på Island var under 18 år

Strömmen av asylsökande till Island har mattats av under hösten. Nu ser inte antalet ansökningar ut att bli högre än under 2016. Under årets första elva månader var det 1 033 personer som sökte asyl på Island. Bland de asylsökande som sade sig vara under 18 år var det i själva verket bara var femte som inte bedömdes vara myndig. Det visar statistik från Útlendingastofnun.

Länge såg det ut som att 2017 skulle bli ett nytt rekordår för asylsökande till Island. Förra året var det 1 132 personer som sökte asyl i landet. I år pekade prognoserna mot att antalet kunde bli det dubbla. Men under hösten har antalet asylsökande minskat kraftigt.

Fram till augusti sattes det varje månad rekord för antalet ansökningar. Sedan dess har ansökningarna alltså minskat dramatiskt. I november var det bara 67 personer som sökte asyl, vilket kan jämföras med 256 ansökningar i november 2016 - det högsta antalet någonsin under en enda månad.

En majoritet av ansökningarna om asyl görs av personer som kommer från säkra länder. Av de 67 som sökte asyl i november kom 15 personer från Albanien och 14 personer från Georgien. Medborgare i dessa två länder har mycket små möjligheter att få stanna på Island.

Betydligt bättre chanser har irakier. Under november var det tolv personer från Irak som sökte asyl på Island. De övriga 26 ansökningarna kom från personer från 14 olika länder.

Även män fortsätter att vara i majoritet bland de asylsökande. Under november var det 44 män, elva kvinnor, åtta pojkar och fyra flickor som sökte en fristad på Island.

Under årets elva första månader var det 1 033 personer som sökte asyl. Den största gruppen med 286 personer kom från Georgien följt av Albanien med 251 personer, Irak med 99 personer, Makedonien med 51 personer, Syrien med 33 personer, Pakistan och Somalia med 30 personer var, Iran med 21 personer, Serbien med 17 personer samt Afghanistan och Kosovo med 16 personer var.

Ansökningarna från Georgien tog fart i våras när visumkravet till Schengenområdet för georgiska medborgare slopades. Dessförinnan kom en majoritet av de asylsökande från Balkan. Gemensamt är att det i dessa länder cirkulerar rykten om att det skulle vara lätt att få stanna på Island samtidigt som det finns gott om jobb och ett fungerande välfärdssystem.

Under samma period behandlades 1 198 ansökningar om asyl. Det var 115 personer som fick uppehållstillstånd på Island medan 289 personer fick avslag. Vidare var det 228 personer som utvisades med hänvisning till Dublinkonventionen, 37 personer som redan fått asyl i ett annat land och 529 ansökningar som slutbehandlades på annat sätt - vilket för det mesta innebär att de frivilligt lämnat landet.

Det var från januari till november 34 irakier som fick stanna på Island. Näst flest beviljade ansökningar kom från Afghanistan med 25 personer följt av Syrien med 13 personer.

Bland årets hittills 1 033 asylsökande är det 24 personer som sagt sig vara ensamkommande barn. Men Útlendingastofnuns bedömning av deras ålder visar ofta något annat. Bara fyra personer var omyndiga enligt myndighetens analys. Resterande fjorton personer ansågs med säkerhet ha fyllt 18 år och hade således uppgivit en ålder som Útlendingastofnun bedömde som osann.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.