torsdag 7 december 2017

Fyra av fem stödjer Katrín Jakobsdóttirs första regering

Katrín Jakobsdóttirs första regering har ett ovanligt starkt stöd. Fyra av fem islänningar står bakom Gröna vänsterns koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Så stor har inte uppslutningen bakom en ny regering på Island varit på tio år. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið.

I valet till alltinget för en dryg månad sedan var det 53 procent av väljarna som lade sin röst på Gröna vänstern, Självständighetspartiet eller Framstegspartiet. Att de tre partierna bildade koalition mötte hårt motstånd inom Gröna vänstern. Men bland islänningar i allmänhet börjar trepartiregeringen med ett ovanligt starkt stöd.

Hela 78 procent stödjer nu statsminister Katrín Jakobsdóttirs första regering. Bara 22 procent backar inte upp regeringen.

Så stor har inte uppslutningen varit bakom en ny regering på tio år. Sommaren 2007 - då Självständighetspartiet och Socialdemokraterna bildade koalition - var det enligt Gallup 83 procent som gjorde tummen upp för statsminister Geir H. Haardes första regering.

De tre regeringspartierna har också stärkt sin ställning i opinionen. Alla tre går framåt samtidigt som varken Folkets parti eller Renässans nu klarar femprocentsspärren till alltinget.

Självständighetspartiet är alltjämt största parti med 26,4 procent av väljarkåren bakom sig, en ökning med 1,1 procentenhet jämfört med valresultatet. Men avståndet till Gröna vänstern minskar avsevärt. Gröna vänstern får nu 23,5 procent, en uppgång med 6,6 procentenheter. Framstegspartiet ökar med 0,6 procentenheter till 11,3 procent.

Socialdemokraterna vinner 1,3 procentenheter och får nu 13,4 procent. Övriga oppositionspartier går bakåt jämfört med valresultatet.

Piratpartiet får 7,7 procent, en tillbakagång med 1,2 procentenheter medan Centerpartiet backar 3,5 procentenheter till 7,4 procent.

Både Folkets parti och Renässans förlorar så många väljare att de nu hamnar under femprocentsspärren. Renässans minskar 1,9 procentenheter till 4,8 procent. Folkets parti tappar 2,9 procentenheter till 4 procent.

Ljus framtid var långt ifrån femprocentsspärren i valet. Det avståndet ökar nu ytterligare. Bara 0,5 procent sympatiserar med Ljus framtid, en nedgång med 0,7 procentenheter.

Om detta hade varit ett valresultat hade Självständighetspartiet fått nitton mandat (jämfört med sexton i alltingsvalet), Gröna vänstern sjutton mandat (+6), Socialdemokraterna nio mandat (+2), Framstegspartiet åtta mandat (oförändrat), Piratpartiet fem mandat (-1) och Centerpartiet 5 mandat (-2).

Renässans och Folkets parti har i dag fyra mandat var i alltinget. Enligt denna opinionsmätning förlorar de samtliga platser.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.