onsdag 13 december 2017

Isländsk opposition tackar ja till nämndposter

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Piratpartiet tackar ja till regeringens förslag om ordförandeposter i tre nämnder. Centerpartiet kommer att styra miljö- och kommunikationsnämnden under mandatperioden. Socialdemokraterna och Piratpartiet delar på ansvaret att leda välfärdsnämnden och konstitutions- och tillsynsnämnden.

Ordförandeposter i tre av åtta nämnder var budet från regeringen till de tre största oppositionspartierna. Reaktionerna på förslaget var ljumma. Oppositionen ville helst välja vilka nämnder de skulle få leda. Men sannolikt var det rädslan att bli helt utan ordförandeposter som fick avgöra.

De tre partierna sade i måndags ja till förslaget. Centerpartiet utser ordförande i miljö- och kommunikationsnämnden. Piratpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om att dela på uppdragen.

Piratpartiet kommer att leda välfärdsnämnden medan Socialdemokraterna kommer att leda miljö- och kommunikationsnämnden. Efter halva mandatperioden - alltså efter två år - byter partierna ordförandeposter med varandra.

Halldóra Mogensen blir Piratpartiets val som ordförande i välfärdsnämnden och Helga Vala Helgadóttir blir Socialdemokraternas val som ordförande i konstitutions- och tillsynsnämnden. Bergþór Ólason blir Centerpartiets val som ordförande i miljö- och kommunikationsnämnden.

De formella valen görs när alltinget samlas i morgon. Det är troligt att både Socialdemokraterna och Piratpartiet byter ut vilka som är ordförande i nämnderna samtidigt som partierna byter uppdrag med varandra.