onsdag 27 december 2017

Minister: Beslut om vägsatsningar var olycklig önskelista

Sigurður Ingi Jóhannsson stod bakom en stor satsning på vägbyggen. Men i regeringens budget för 2018 saknas 6,2 miljarder isländska kronor. En rad planerade investeringar måste därför vänta. Nu - när Framstegspartiets Sigurður Ingi Jóhannsson blivit kommunikationsminister - dömer han ut det årsgamla beslutet som en olycklig önskelista.

Förra hösten klubbade en majoritet i alltinget en plan för vägbyggen under de närmaste åren. I planen ingick en lång rad efterlängtade investeringar. Fjorton månader senare står det klart att många av satsningarna inte kommer att bli verklighet - åtminstone inte lika snart som det då var tänkt.

Jämfört med planen saknas 6,2 miljarder isländska kronor i budgetpropositionen för 2018 - trots en ökning av anslagen till vägar och annan infrastruktur med 3,6 miljarder jämfört med budgeten för 2017.

Gapet var ännu större innan alltinget strax före jul tog beslut om att skjuta till ytterligare 755 miljoner till de planerade byggena. Två tredjedelar av det extra anslaget går till asfaltering och ny sträckning av ringvägen i Skriðdalur på östra Island.

De satsningar som nu försvinner är tvåfiliga vägar hela vägen mellan Reykjavík och Keflavík, Reykjavík och Kjalarnes samt Hveragerði och Selfoss. Försvinner gör också förbättringar av vägarna till Árneshreppur, Borgarfjörður eystri och Bárðardalur. Inte heller kommer en ny väg över Dynjandisheiði och en ny sträckning genom Gufudalssveit i Västfjordarna att prioriteras.

Andra projekt får mindre pengar än planerat och kommer därför att dröja. Det gäller en helårsväg mellan Dettifoss och Ásbyrgi samt en ny bro över Hornafjarðarfljót.

Sigurður Ingi Jóhannsson stod bakom den plan som klubbades i alltinget för fjorton månader sedan. Nu är han kommunikationsminister i den nya regeringen. Han säger till Vísir att den plan som då fick majoritet inte var helt realistisk:
"Det var liksom allas önskelista. Ja, tyvärr är detta något som alla visste skulle bli svårt att finansiera. ... Jag anser att det var olyckligt att besluta om denna kommunikationsplan med så stora förväntningar."
Föregångaren på posten - Självständighetspartiets Jón Gunnarsson - talade ofta om det stora behovet av vägsatsningar på sydvästra Island. Hans uppfattning var att investeringarna inte kunde finansieras med pengar från statskassan. I så fall skulle nödvändig utbyggnad sannolikt dröja årtionden.

Jón Gunnarsson ville i stället finansiera utbyggnaden med vägtullar. Samtliga stora vägar in och ut ur Reykjavík skulle avgiftsbeläggas. Intäkterna ville han lägga på vägsatsningar. Han tillsatte också en nämnd som skulle utreda frågan. Samtliga ledamöter i nämnden var sedan tidigare positiva till vägtullar.

Men några vägtullar kommer det inte att bli. Sigurður Ingi Jóhannsson säger till Vísir att han är medveten om att behovet av investeringar i Reykjavíkområdet är stort. Någon utbyggnad finansierad av bilisterna är inte längre aktuell:
"Missförståndet som har legat obesvarat i luften i ett helt år är att genom att inrätta vägtullar i Reykjavík för dem som på grund av sitt arbete och ärenden behöver köra igenom dem - att det skulle påskynda byggen här i huvudstadsregionen. Det är helt fel."
Omkring hälften av regeringens budget för vägsatsningar under 2018 går till byggen i Reykjavíkområdet.

Här kan du läsa mer om planerna för utbyggnad av vägnätet.