tisdag 5 december 2017

Minister överväger återinföra isländsk sockerskatt

Islänningar konsumerar mest socker i hela Norden. Nu överväger hälso- och sjukvårdsminister Svandís Svavarsdóttir att återinföra sockerskatten. Det rapporterar Fréttablaðið. Målet med en skattehöjning är att förbättra folkhälsan. Islänningar som dör till följd av typ 2-diabetes blir allt vanligare.

Den genomsnittliga islänningen väger allt mer och får i sig allt mer socker. När det gäller konsumtionen av livsmedel med hög sockerhalt - som läsk och godis - ligger Island i topp i Norden. Det är en utveckling som bekymrar både sjukvård och politiker.

Länge var islänningarna betydligt hälsosammare än övriga nordbor. Men när det gäller välfärdssjukdomar har Island på kort tid inte bara hunnit i kapp utan också i många fall gått förbi. Inget tyder i dagsläget på att den utvecklingen skulle vara på väg att vända.

När Gröna vänsterns Ögmundur Jónasson var hälso- och sjukvårdsminister införde han för första gången en sockerskatt. Det ledde till höjda priser på just bland annat läsk och godis - men också på juice och läsk där andra sötningsmedel än socker användes.

Sockerskatten blev inte långvarig. Efter maktskiftet 2013 var Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson - som då som nu var finansminister - tongivande när det gällde att riva upp beslutet. Han dömde ut sockerskatten som ett sätt att straffa konsumenterna. Han ansåg att skatten inte hade några möjligheter att förändra några konsumtionsmönster.

Även Framstegspartiet ställde sig då bakom ett slopande av sockerskatten. Men där har flera politiker ändrat uppfattning. I våras var partiledaren Sigurður Ingi Jóhannsson en av tre alltingsledamöter som föreslog en sockerskatt riktad enbart mot läsk.

Sedan dess har problemen ökat. Sedan 1996 har enligt Fréttablaðið totalt 137 personer dött på grund av typ 2-diabetes. Av dessa var det 19 personer som gick bort under 2016. Detta var det högsta antalet i Islands historia.

För att få konsumenter att välja hälsosammare alternativ överväger nu regeringen att återinföra sockerskatten. Det säger hälso- och sjukvårdsminister Svandís Svavarsdóttir i Fréttablaðið. Förhoppningen är att höjda priser till följd av straffskatten ska få fler att välja bort livsmedel som innehåller mycket socker:
"Vi vill, och det framgår i regeringsförklaringen, allmänt lägga större vikt vid förebyggande arbete och folkhälsa. Det har naturligtvis funnits en tendens att lägga mest vikt vid själva sjukhusvården och mindre på den förebyggande biten. God hälsa handlar om tre saker: förebyggande arbete och folkhälsa, sjukhus och vårdcentraler och så uppföljning och rehabilitering."
Det är osäkert om Svandís Svavarsdóttir och Gröna vänstern kan få stöd för en sockerskatt hos en majoritet i alltinget. Inom vården är det många som gärna skulle se en straffavgift som riktade sig mot bland annat läsk och godis.

Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, ordförande för folkhälsovetarnas förening Félag lýðheilsufræðinga, är positiv till en sockerskatt. Hon säger i Fréttablaðið att mycket av den kritik som riktades mot det förra försöket var missvisande. Dels gällde sockerskatten för kort tid för att några konsumtionsmönster skulle ändras, dels drabbade den också sockerfria drycker som lightläsk:
"Typ 2-diabetes är en livsstilsanknuten sjukdom och den stora sockerkonsumtion som finns här i landet är inte önskvärd. På något sätt behöver vi minska denna konsumtion eftersom sjukvårdssystemets kostnader för denna konsumtion har blivit avsevärd."
Här kan du läsa mer om sockerskatt på Island.