måndag 11 december 2017

Nu avgörs dragkampen om att leda alltingets nämnder

I dag avgör oppositionen om den accepterar budet från regeringen om ordförandeposter i tre nämnder. När alltinget samlas på torsdag utses ledamöterna i nämnderna. Men oppositionen är långt ifrån nöjd med budet från regeringen. Och inom koalitionen står Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson inför en svår situation att lösa i fördelningen av ordförandeposter.

I regeringsförklaringen utlovar koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet ett bättre samarbete med oppositionen. I synnerhet inför stora beslut ska dialogen förbättras. Förhoppningen är att få ett slut på den skyttegravspolitik som präglat alltinget efter finanskraschen.

Alltinget har åtta fasta nämnder. Om ordförandeposterna fördelas efter partiernas styrkeförhållanden innebär det att regeringen får fem nämnder och oppositionen tre. Så ser också förslaget ut från regeringen.

Även den förra regeringen försökte med ett liknande förslag. Då nobbades det av oppositionen. Det är inte osannolikt att svaret blir nej även den här gången. Oppositionen tar ställning till förslaget i dag. Det formella valet till nämnderna görs på torsdag i samband med att det nya alltinget samlas för första gången.

Regeringen har erbjudit oppositionen ordförandeposterna i miljö- och kommunikationsnämnden, i konstitutions- och tillsynsnämnden och i välfärdsnämnden. Men det finns fem oppositionspartier och bara tre ordförandeposter.

Förslaget har fått kritik för att vara för detaljstyrt. Oppositionen vill själv välja nämnder. Och de tre största oppositionspartierna - Socialdemokraterna, Centerpartiet och Piratpartiet - är visserligen inte helt missnöjda med att få en post var. Men de två minsta oppositionspartierna - Renässans och Folkets parti - vill inte bli utan.

Centerpartiet sneglar i första hand mot miljö- och kommunikationsnämnden. Tänkbara kandidater till att leda den är Gunnar Bragi Sveinsson och Bergþór Ólason. Både Socialdemokraterna och Piratpartiet vill helst få styra arbetet i konstitutions- och tillsynsnämnden. Där är piraten Þórhildur Sunna Ævarsdóttir och socialdemokraten Helga Vala Helgadóttir starka kandidater till ordförandeposterna.

Om det blir ett nej kan det sluta med att regeringspartierna lägger beslag på samtliga åtta ordförandeposter. Det skulle underlätta för Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson. När det gäller valet av ordföranden står han inför en svår ekvation.

Framstegspartiets Willum Þór Þórsson blir ordförande för budgetnämnden. Gröna vänsterns Lilja Rafney Magnúsdóttir är den mest troliga kandidaten till ordförandeposten i näringsnämnden.

Av de fem nämnder som enligt förslaget går till regeringspartierna återstår tre för Självständighetspartiet. Bjarni Benediktsson har redan tvingats göra sig av med en ministerpost. Nu måste han sannolikt banta antalet ordförandeposter från fem till tre. Partiet väntas leda general- och utbildningsnämnden, ekonomi- och handelsnämnden och utrikesnämnden.

Páll Magnússon fick ingen ministerpost den här gången heller. Inte heller fick någon annan från den starka södra valkretsen någon ministerpost. Bjarni Benediktsson får svårt att förbigå honom när han fördelar uppdragen.

Men det blir minst lika svårt att förbigå Jón Gunnarsson - tidigare kommun- och kommunikationsminister som var det statsråd som förlorade sitt uppdrag. Inte heller blir det enkelt att runda Haraldur Benediktsson, toppnamn i den nordvästra valkretsen och tidigare ordförande i budgetnämnden som i stället fått se tvåan på listan, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, bli minister.

Även Brynjar Níelsson var efter förra valet missnöjd med att inte ha fått uppdraget som justitieminister. I stället blev han ordförande för konstitutions- och tillsynsnämnden. Frågan är om platserna räcker till för att han ska kunna få en ny ordförandepost.

För Bjarni Benediktsson blir det inte heller lätt att bortse från Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, partisekreterare och tidigare ordförande för general- och utbildningsnämnden. Självständighetspartiet har fått hård kritik för avsaknad av jämställdhet i olika sammanhang. Om inte Bjarni Benediktsson åter vill få sådan kritik måste minst en ordförandepost gå till en kvinna. Och där är Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir det tyngsta namnet.

Óli Björn Kárason var också han ordförande - för ekonomi- och skattenämnden - under förra mandatperioden. Liksom Brynjar Níelsson riskerar han att bli utan ett sådant uppdrag den här gången. Andra politiker har internt en starkare ställning.

I farozonen ligger också Birgir Ármannsson, tidigare ordförande för utrikesnämnden, trots att Självständighetspartiet åter kommer att basa över samma nämnd. Troligt är att han i stället blir partiets gruppledare i alltinget.

I uppgörelsen mellan regeringspartierna ingår också fördelningen av övriga platser i nämnderna. De får fem platser i samtliga nämnder medan oppositionspartierna får fyra platser. Självständighetspartiet får tre platser i tre nämnder och två platser i övriga fem nämnder, Gröna vänstern får två platser i fyra nämnder och en plats i övriga fyra nämnder och Framstegspartiet får två platser i en nämnd och en plats i övriga sex nämnder.

Utöver platserna i de fasta nämnderna ska det även utses ledamöter i de tre internationella nämnderna som arbetar med västnordiska rådet, Efta och OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.