onsdag 13 december 2017

Piratpartiet diskuterar att utse partiledare

I fem år har Piratpartiet varit utan partiledare. Men nu kan det komma att ändras. I alltingsgruppen diskuteras möjligheten att utse en ledare. Syftet är inte att ge en person mer inflytande - i stället skulle åtgärden ge ökad maktfördelning och minskad arbetsbelastning för Piratpartiets gruppledare. Det säger Þórhildur Sunna Ævarsdóttir i Fréttablaðið.

När det isländska Piratpartiet grundades 2012 kom Birgitta Jónsdóttir, en av initiativtagarna, från Medborgarrörelsen och Rörelsen. Medborgarrörelsen röstades in i alltinget 2009 medan Rörelsen bildades efter en fejd mellan partiets ledamöter i alltinget och styrelsen utanför parlamentet.

Varken Medborgarrörelsen eller Rörelsen hade någon partiledare. Bägge eftersträvade en så platt struktur som möjligt. I stället för en ordförande var det därför i regel gruppledaren som hade en liknande roll. Det var gruppledaren som deltog i partiledardebatter och syntes mest i medierna.

Piratpartiet ärvde samma struktur. Länge fungerade Birgitta Jónsdóttir som en inofficiell ledare, men hennes tydliga vänsterprofil gjorde att långt ifrån alla var nöjda med utvecklingen.

När hon satt i alltinget tillsammans med populäre Helgi Hrafn Gunnarsson var konflikterna många. Inte minst var det många som ansåg att hon agerade för mycket på egen hand och därmed utmanade grundprincipen om ett ledarlöst parti.

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på gruppledaren Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Hon är den som lett partiets förhandlingar om olika regeringskonstellationer och utnämningar inför att alltinget samlas i morgon.

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir säger i Fréttablaðið att Piratpartiet nu överväger att utse en partiledare. Det är inom alltingsgruppen som diskussionerna förs. Hon uppger att syftet är ökad maktfördelning och minskad arbetsbelastning för gruppledaren. Det kan finnas praktiska fördelar för Piratpartiet att som andra partier ha både en ordförande och en gruppledare:
"I regel är båda verksamma i alltinget. Vi har ingen ordförande så gruppledaren tar hand om de flesta av dessa plikter. Det kan ha sina fördelar att fördela dessa uppgifter."
Men Þórhildur Sunna Ævarsdóttir vill inte lämna den platta partistrukturen bakom sig. Hon säger i Fréttablaðið att Piratpartiet inte ska införa samma hierarki som finns inom andra partier:
"Vi vill ha en platt struktur. Ingen står över den andra i Piratpartiet och vi har ingen maktpyramid. Det har varit vår motvilja mot makt och maktspråk som har hållit detta i schack."
Om alltingsgruppen enas om att vilja utse en partiledare blir det upp till medlemmarna att ta beslut om en sådan post ska inrättas och hur utnämningen ska gå till.