torsdag 28 december 2017

Piratpartiet vill försvåra stopp för medierapportering

I över två månader har Stundin inte tillåtits rapportera om finansminister Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir. Prövningen i domstol av distriktspolismästarens beslut har försenats gång på gång på begäran från bankens konkursbo. Nu vill Piratpartiet göra det svårare att stoppa medierna från att publicera känsliga uppgifter. Alla sådana beslut ska enligt ett förslag tas av en domstol.

Några veckor före alltingsvalet kunde Stundin i samarbete med Reykjavík Media och The Guardian publicera nya uppgifter om Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir. I underlaget till publiceringarna ingick dokument som visade att han genom sin roll som alltingsledamot fick information om bankens kritiska läge.

Bjarni Benediktsson kunde undvika mångmiljonförluster genom en försäljning av sitt innehav i Glitnirs Sjóður 9. Själv har han hävdat att affären inte hade något samband med de upplysningar han fick som folkvald politiker. Han anser att det hösten 2008 - när försäljningen genomfördes - var uppenbart att Glitnirs situation på marknaden var mycket svår.

Det finns inga misstankar om att Bjarni Benediktsson ska ha gjort sig skyldig till insiderbrott. Däremot har många ifrågasatt om hans agerande varit moraliskt riktigt.

Stundins avslöjande baserades på en läcka inifrån Glitnirs konkursbo. Bolaget vände sig till distriktspolismästaren som genom ett föreläggande stoppade nya publiceringar baserade på information från de läckta dokumenten.

Ingripandet fick hård kritik. Förbudet infördes samtidigt som Bjarni Benediktsson var statsminister och bedrev kampanj för att bli omvald. Många ifrågasatte att distriktspolismästaren Þórólfur Halldórsson precis som Bjarni Benediktsson själv haft förtroendeuppdrag för Självständighetspartiet.

Nu har stoppet varit i kraft i drygt två månader. Fortfarande har den egentliga prövningen av förbudet inte kommit i gång i Héraðsdómur Reykjavíkur. Tolv journalister har kallats till domstolen för att vittna. Glitnirs konkursbo har dock vid flera tillfällen fått fristen förlängd för att samla ihop allt material.

Under denna tid har Stundin inte kunnat rapportera om nya uppgifter ur dokumenten. Samtidigt riskerar tidningen avsevärda kostnader för rättsprocessen - inte minst om Glitnirs konkursbo får igenom sitt skadeståndskrav.

Nu vill Piratpartiet riva upp den lag som gör det möjligt för distriktspolismästaren att stoppa medier från att publicera vissa uppgifter. För att ett föreläggande ska kunna träda i kraft måste det enligt förslaget först prövas i domstol.

Förändringen är nödvändig enligt Piratpartiet. Dagens lag utgör inget tillräckligt starkt skydd för press- och yttrandefriheten. Den stora bristen är att distriktspolismästaren bara tar hänsyn till om vissa formella krav för en begäran om ett föreläggande är uppfyllda.

Om förslaget skulle få majoritet innebär det att den som kräver ett föreläggande måste inleda ett rättsprocess mot den eller de som anses ha brutit mot eller kommer att bryta mot lagstadgade rättigheter. I det här fallet gäller det brott mot banksekretessen.

Stundin har försökt påskynda prövningen och har beskrivit den som ett hot mot pressfriheten. Förbudet i sig har Stundin dömt ut som alldeles för vidsträckt.

Glitnirs konkursbo har inte bara vänt sig mot Stundin. Bolagets jurister har också kontaktat både RÚV och Kjarninn som bägge på olika sätt rapporterat om Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir före finanskraschen. Budskapet har varit att även de kan dras inför rätta om inte publiceringarna upphör.

Läckan från Glitnirs konkursbo har anmälts av Fjármálaeftirlitið, den isländska finansinspektionen. Även här gäller det brott mot banksekretessen.

Här kan du läsa mer om förbudet riktat mot Stundin.