söndag 24 december 2017

Piratpartiet vill tillåta medicinsk cannabis på Island

Tillåt odling och användning av medicinsk cannabis. Det föreslår Piratpartiets sex ledamöter i alltinget i en motion. Medicinsk cannabis har under lång tid visat sig vara effektiv i behandlingen av sjukdomar. Därför vill Piratpartiet införa ett statligt reglerat system för import, försäljning, produktion och distribution.

Piratpartiet har de senaste åren drivit en politik som syftar till att förändra synen på narkotika. Partiet vill att missbruk ska betraktas som ett hälsoproblem på samma sätt som alkoholmissbruk snarare än som ett brott. Det är också skälet till att partiet tidigare lagt förslag om att avkriminalisera innehav.

Nu föreslår Piratpartiets sex ledamöter i alltinget att Island tillåter odling och användning av medicinsk cannabis. I motionen skriver de att sådant bruk har en lång historia på många platser i världen.

Redan i dag är medicinsk cannabis tillåtet i en rad länder. Piratpartiet anser att den isländska lagstiftningen bör bygga på erfarenheter från dessa länder. Medicinsk cannabis kan enligt ledamöterna vara effektivt som smärtstillande medel i behandlingen av sjukdomar som cancer och neurologiska sjukdomar.

Enligt förslaget ska hälso- och sjukvårdsministern få i uppdrag att ta fram ett system för hur användning och odling av medicinsk cannabis skulle kunna fungera. En sådan lag skulle reglera import, försäljning, produktion, bearbetning, distribution och användning.