fredag 22 december 2017

Piratpartiets vice talman läxar upp pratglada ledamöter


Att ledamöter inte håller sig inom tidsgränserna när de står i alltingets talarstol tillhör vardagen. Och det är inte så att gränserna är lätta att missa. På talarstolen finns en lampa som lyser grönt när det är gott om tid kvar. När talartiden börjar närma sig slutet övergår det fasta gröna ljuset till ett blinkande grönt ljus. När tiden är ute lyser det rött.

Men det är inte den enda påminnelsen om talartiden. Talmannen har också en klocka. När en talare har börjat gå över tiden brukar talmannen slå försiktigt på klockan. Därefter blir slagen allt tätare och kraftfullare om talaren fortfarande inte slutat prata.

En som tröttnat på detta är Jón Þór Ólafsson, alltingsledamot för Piratpartiet och femte vice talman. Under gårdagens debatt om regeringens budgetproposition för 2017 var det flera som drog över tiden. Därför uppmanade han samtliga ledamöter att respektera talartiden. Han gav också en liten lektion i hur systemet är tänkt:
"För närmare förtydligande fungerar detta så att när talartiden är slut och en röd lampa tänds slår talmannen två gånger lätt där klubban ligger. Det meddelar att talmannen börjar slå på klockan. Jag slår så löst med tre sekunders mellanrum. När talare har dragit över 15 sekunder börjar det obrutna klockklingandet. Så att talare inser vad detta för människor som sitter hemma så är detta klockklingande mycket obehagligt. Det förstör talen och det förstör så att människor heller inte orkar lyssna på talen."
Om Jón Þór Ólafssons uppmaning får någon effekt återstår att se. Även efter hans uppläxning var det ledamöter som fortsatte att inte hålla sig inom tidsgränsen.