lördag 30 december 2017

Så många jobb och bankkontor försvann efter kraschen

Efter finanskraschen har en tredjedel av jobben försvunnit från den isländska banksektorn. Och ännu fler bankkontor har stängts de senaste tio åren. I delar av landet har mer än hälften av bankkontoren försvunnit. Det visar en sammanställning publicerad i medlemstidningen för Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Banksektorn drabbades mycket hårt av finanskraschen hösten 2008. Sedan dess har en rad fusioner skett där större banker svalt mindre sparbanker. Samtidigt är det allt fler som uträttar sina bankärenden på nätet i stället för att besöka bankkontor.

För tio år sedan var det 4 326 personer som arbetade med affärsbankverksamhet. Det antalet har i dag sjunkit till 2 850 personer. Sparbankerna har drabbats särskilt hårt. Där har antalet anställda sjunkit från 600 till 50 under det senaste årtiondet.

Även hos de tre storbankerna har en stor andel av personalen försvunnit. Inom Landsbanki har antalet anställda minskat från 1 450 till 1 000 personer, inom Arion banki (tidigare Kaupþing) från 1 076 till 900 personer och inom Íslandsbanki (tidigare Glitnir) från 1 200 till 900 personer.

Ett stort antal bankkontor har också försvunnit. När finanskrisen drabbade Island senhösten 2008 fanns 146 bankkontor i landet. Det antalet har i dag minskat till 84 kontor.

Nedläggningarna har slagit olika hårt mot olika regioner. I Reykjavíkområdet har antalet kontor gått från 47 till 21, på Suðurnes från elva till fyra, i Suðurland från sexton till tretton, i Vesturland från tretton till sju, i Västfjordarna från sexton till sex, i Norðurland vestra från nio till fem, i Norðurland eystra från arton till sexton och i Austurland från sexton till tolv.