tisdag 26 december 2017

Sex av tio: Hushållsarbetet på Island är jämställt

Sex av tio islänningar anser att hushållsarbetet i det egna hemmet är jämnt fördelat. Men män tycker oftare än kvinnor att de delar lika på uppgifterna. Kvinnor säger också i betydligt större utsträckning att de nästan ensamma svarar för allt arbete i hemmet. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Island har de senaste åren rankats som världens mest jämställda land. Och i hemmen är det en majoritet som tycker att hushållsarbetet är jämnt fördelat. Men det är oftare män än kvinnor som anser att det delas lika på hushållssysslorna.

Det är 60,4 procent som uppger att arbetet fördelas lika mellan make och maka. Den uppfattningen har 67,6 procent av männen - men bara 51,5 procent av kvinnorna.

Dammsugning och golvsopning är de hushållssysslor där det oftast råder jämställdhet. Kvinnor sköter däremot tvätten mer än dubbelt så ofta som män.

Att delta i hushållsarbetet verkar vara en tradition som går i arv. Kvinnor växte i regel upp i familjer där det var mammorna som skötte de flesta sysslorna. Män uppväxta i hem där det delades lika på hushållsarbetet är också mer benägna att som vuxna ta stort ansvar i det egna hemmet.

Yngre islänningar har oftare en jämn arbetsfördelning. Jämställdheten är mest utbredd bland islänningar i åldern 18 till 29 år. Mest ojämställda är hushållen där make och maka är mellan 50 och 59 år.

Anhängare till Piratpartiet bor oftare i hem där sysslorna fördelas jämnt. Minst jämställdhet finns det i hushåll där familjemedlemmarna sympatiserar med Renässans eller Självständighetspartiet.