torsdag 28 december 2017

Trendbrott för arbetslösheten på Island - lika hög som 2016

För första gången på sju månader steg arbetslösheten på Island över 2 procent. I november var det 2,1 procent av islänningarna som stod utan jobb - en lika hög andel som i november 2016. Arbetslösheten ökade i samtliga regioner. Och Vinnumálastofnun räknar i en prognos med en fortsatt ökning även under december.

Den extrema högkonjunkturen på Island kan vara på väg mot ett slut. Det var budskapet från finansminister Bjarni Benediktsson när han presenterade regeringens budgetproposition. I den senaste arbetslöshetsstatistiken från Vinnumálastofnun finns siffror som tyder på just en sådan utveckling.

I november i år var arbetslösheten 2,1 procent, en uppgång med 0,2 procentenheter jämfört med oktober. Även i november 2016 var arbetslösheten 2,1 procent.

Här handlar det om ett trendbrott. Sedan arbetslösheten åter började sjunka efter den dramatiska ökningen direkt efter finanskraschen har den alltid varit lägre än samma månad året innan. Enda undantagen är januari och februari i år som inte hade färre arbetslösa än samma period under 2016 - men i år var arbetslösheten onormalt hög i början av året på grund av en sjömansstrejk som slog mot fiskeindustrin på land.

Arbetslösheten steg i samtliga regioner under november. Högst var den på Suðurnes med 2,7 procent, en ökning med 0,3 procentenheter. Därefter följde Norðurland eystra med 2,3 procent (+0,3), Reykjavíkområdet med 2,1 procent (+0,1), Västfjordarna med 2 procent (+0,4), Vesturland med 1,6 procent (+0,2), Suðurland med 1,6 procent (+0,2), Austurland med 1,6 procent (+0,4) och Norðurland vestra med 1,1 procent (+0,2).

Däremot är långtidsarbetslösheten lägre än vad den var för ett år sedan. Nu har 20 procent varit utan jobb i över ett år, en minskning med 3 procentenheter jämfört med november 2016.

Utländska medborgare är alltjämt arbetslösa i större utsträckning än isländska medborgare. Utlänningar utgjorde 28 procent av de arbetslösa - vilket innebar att de stod utanför arbetsmarknaden mer än dubbelt så ofta som islänningar.

Ungdomsarbetslösheten är fortsatt låg. I november var det 1,8 procent av islänningar i åldern 18 till 24 år som saknade jobb.

Samtidigt minskar gapet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Nu är 1,9 procent av männen och 2,3 procent av kvinnorna arbetslösa. Skillnaden är nu 0,4 procentenheter - men var 0,7 procentenheter för ett år sedan.

Vinnumálastofnun räknar inte med några stora förändringar under december. Myndigheten förutspår dock en fortsatt ökning av arbetslösheten. I december tros den kunna öka till 2,3 procent. I synnerhet inom byggbranschen är det i regel jobb som försvinner under denna tid på året.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.