tisdag 19 december 2017

Tronskifte bland populäraste isländska pojknamnen

Alexander och Emilía var populäraste förnamnen på Island under 2016. Emilía är vanligaste namnet för nyfödda flickor andra året i följd - men Alexander är ny etta bland pojkar och tar över efter Aron som toppat listan sex år i rad. Bland flickor klättrar både Katla och Hekla på topplistan. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

I sex år var Aron det populäraste pojknamnet på Island. Men under 2016 gick tidigare tvåan Alexander upp i topp. Namnet gavs då till 38 nya bärare medan 35 pojkar fick namnet Aron. Trea är Mikael - med stavningsvarianterna Mikkael och Mikkel - som gavs till 29 nyfödda pojkar.

Bland flickorna behåller Emilía tätpositionen med 31 nya bärare. Näst populäraste flicknamnet var Emma som gavs till 26 nyfödda. På tredje plats återfanns Elísabet, Lilja och Sara med 25 nya bärare var.

Att det ibland talas om att vulkanerna Katla och Hekla är redo för utbrott är inget som tycks bekymra nyblivna isländska föräldrar. Bägge namnen klättrade uppåt på flickornas namntopp under 2016. Både Hekla och Katla gavs till 19 nyfödda flickor under året.

En majoritet av de nyfödda får minst två förnamn. Bland flickor var María, Ósk och Rós de populäraste andranamnen. Bland pojkar hamnade Þór i topp över andranamnen följt av Máni och Hrafn.

Populäraste isländska flicknamnen (antal bärare och placering på namntoppen 2015):
1. Emilía/Emelía: 31 (1)
2. Emma: 26 (5)
3. Elísabet/Elísabeth: 25 (5)
3. Lilja: 25 (18)
3. Sara: 25 (2)
6. Eva: 22 (15)
7. Andrea: 21 (33)
8. Embla: 20 (7)
9. Hekla: 19 (19)
9. Katla: 19 (23)
Populäraste isländska pojknamnen (antal bärare och placering på namntoppen 2015):
1. Alexander: 38 (2)
2. Aron: 35 (1)
3. Mikael/Mikkael/Mikkel: 29 (21)
4. Jón: 28 (5)
5. Kári: 27 (16)
6. Viktor/Victor: 26 (3)
7. Jökull: 25 (16)
8. Kristján/Kristian/Christian: 24 (8)
9. Guðmundur: 21 (4)
9. Sigurður: 21 (6)
De 200 vanligaste förnamnen bärs i dag av fyra femtedelar av befolkningen. De tio vanligaste namnen har inte förändrats sedan 2012. Jón är vanligast bland män följt av Sigurður och Guðmundur. Bland kvinnor är Guðrún vanligast följt av Anna och Kristín.

Men det här är på väg att förändras. Av de alla populäraste namnen är det allt färre som får namn som Guðrún, Kristín, Sigurður, Gunnar och Ólafur. De är inte alls lika populära bland dagens nyblivna föräldrar. Betydligt vanligare bland unga islänningar är i stället förnamn som Emma, Sara, Emília, Alexander, Aron, Viktor och Mikael.

Förnamn är trots detta något som i stor utsträckning går i arv - och ofta gör de det genom andra förnamn än tilltalsnamnet. En dryg tredjedel av de islänningar som är 30 år eller yngre har minst ett förnamn gemensamt med en mor- eller farförälder.

Hela 82 procent av islänningarna har patronymikon eller metronymikon, vilket innebär att de bär faderns eller moderns förnamn med tillägget -son eller -dóttir. Isländska släktnamn bärs bara av 4 procent. Resterande 14 procent av efternamnen har till största delen utländskt ursprung. Släktnamnen går oftare vidare till söner än till döttrar.

Här kan du läsa mer om namntoppen 2015.