måndag 4 december 2017

Varannan isländsk kvinna sextrakasserad på jobbet

Hela 45 procent av isländska kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Bland män är det 15 procent som blivit offer för sexuella trakasserier. Den mest drabbade gruppen är unga kvinnor. Mer sällsynt är det att personer som har fyllt 55 år har upplevt trakasserier. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

25 procent av islänningarna uppger att de har blivit sexuellt trakasserade på jobbet. Men skillnaderna mellan olika grupper är stora. Det är 45 procent av kvinnorna som blivit utsatta jämfört med 15 procent av männen.

Yngre blir oftare offer för trakasserier. Bland kvinnor i åldern 18 till 24 år är det 55 procent som drabbats. Bland män i samma ålder är motsvarande siffra 23 procent.

Personer som har fyllt 55 år faller mer sällan offer för trakasserier. Bland kvinnor finns färst offer hos dem som är 65 år eller äldre medan andelen män är lägst i åldern 55 till 64 år.