måndag 25 december 2017

Vill slopa krav på isländskt medborgarskap för tjänstemän

Avskaffa kravet på isländskt medborgarskap för statligt anställda. Det föreslår Renässans i en motion i alltinget. Dagens regelverk är enligt partiet föråldrat och delar in invånare i två olika grupper där vissa står utan vissa möjligheter. Men för vissa yrken - som domare och poliser - vill Renässans behålla kravet. Partiet vill heller inte slopa kravet på språkkunskaper.

För offentliganställda ställs i dag krav på isländskt medborgarskap. Genom EES-avtalet får också personer som är medborgare i EES- och Efta-länder samt Färöarna samma möjligheter att arbeta som statliga tjänstemän. Men personer med andra medborgarskap kan bara få sådana jobb om det anses finnas särskilda behov.

Nu vill Renässans slopa kravet på medborgarskap. Partiets fyra alltingsledamöter skriver i en motion att bestämmelsen delar in invånare i två grupper på ett sätt som är föråldrat. Kravet gör i dag att personer som har fått uppehållstillstånd på Island inte kan få vissa jobb.

Kravet är enligt Renässans exkluderande på ett otidsenligt sätt. I de övriga nordiska länderna finns inget liknande regelverk. Där kan personer få offentliga jobb om de har arbetstillstånd.

Men vissa begränsningar bör fortsätta gälla. Renässans anser att vissa ämbetsmän - som poliser och domare - måste ha isländskt medborgarskap.

Inte heller vill Renässans ta bort kravet på kunskaper i det isländska språket för vissa yrken.

Renässans lade fram samma förslag under alltingets förra session. Då hann det inte behandlas före nyvalet.