lördag 17 mars 2018

Dagens bonuscitat

Foto: Citizen Press
"Hur kan det vara så i ett land där det produceras så mycket elektricitet att vissa landsdelar kommer i sista hand? ... Varför har det inte sedan länge garanterats att alla har lika tillgång till elektricitet. Kan det vara så att storindustrin har förblindat personer - att de inte tycker att det finns någon hybris i att bygga ett säkert energisystem för några tusen personer?"

Författaren Andri Snær Magnason i Morgunblaðið om hur elektricitet är en bristvara i vissa regioner samtidigt som storindustrin använder drygt tre fjärdedelar av den totala elproduktionen.

Invånarna växer snabbare än politikerna i Mosfellsbær

Minst elva ledamöter ska sitta i kommunfullmäktige i Mosfellsbær. Den siffran klubbades i en ny lag 2012. Men kommunen tänker inte i vårens kommunalval utöka antalet platser i fullmäktige. Även under de kommande fyra åren blir det nio ledamöter. Trots att kommunen passerat gränsen för ett utökningskrav har Mosfellsbær ytterligare tid på sig att anpassa antalet.

Mosfellsbær är en av Islands snabbast växande kommuner. I januari 1998 hade kommunen 5 246 invånare. Det antalet hade i januari 2017 stigit till 9 783 personer. Under förra året steg antalet invånare över 10 000 för första gången i Mosfellsbærs historia.

Den lag som klubbades 2012 säger att kommuner som har över 10 000 invånare måste ha minst elva och högst femton ledamöter i fullmäktige. I samband med kommunalvalet 2014 utökades platserna i Mosfellsbær från sju till nio som en följd av den nya lagen. Sedan dess har kommunen alltså passerat en gräns som kräver en ytterligare utökning.

Men någon diskussion om en utökning i anslutning till kommunalvalet den 26 maj pågår inte. Det säger kommunchefen Haraldur Sverrisson till RÚV. Efter att en invånargräns passerats har kommunen fyra år på sig att anpassa antalet ledamöter - något som för Mosfellsbær innebär att utökningen kan dröja till 2022. Haraldur Sverrisson tror inte att det blir redan i år:
"Jag tycker att det är osannolikt."
Mosfellsbær är Islands sjunde största kommun.

Plats för nytt sjukhus delar islänningarna

Frågan om var det nya universitetssjukhuset ska byggas fortsätter att splittra islänningarna. Planen är att sjukhuset ska byggas vid Hringbraut nära Háskóli Íslands i Reykjavík. Det är också regeringens och kommunfullmäktiges ambition. Men enligt en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið är det fler som vill hitta en ny plats för sjukhuset.

Behovet av ett nytt universitetssjukhus har länge varit stort. Men under åren efter finanskraschen sköts alla större investeringar på framtiden. Nu är frågan åter aktuell. I Reykjavík klubbade ett enigt kommunfullmäktige en detaljplan där sjukhuset byggs vid Hringbraut. Det är också regeringens val.

Enigheten i Reykjavík kan snart vara historia. Eyþór Arnalds, Självständighetspartiets borgmästarkandidat i vårens kommunalval, vill undersöka förutsättningarna på nytt. Han har dock inte uteslutit Hringbraut som ett alternativ, men hävdar att det finns bättre lägen.

Men vissa anser att valet av plats är direkt olämpligt. Kritikerna befarar bland annat att trafiksituationen kan bli ett problem. Inte heller finns det vid Hringbraut möjligheter för sjukhuset att fortsätta växa.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Centerpartiet, är en av de politiker som genom åren argumenterat mot ett bygge vid Hringbraut. I ett förslag skriver han och partikamraterna att valet av plats för snabbutredas av inhemska och utländska experter. Utredningen ska bli klar senast i maj.

Att det skulle kunna gå så snabbt att utreda frågan är enligt hälsovårdsmyndigheten så orealistiskt att det går att ifrågasätta om Centerpartiet menar allvar. I ett remissvar skriver myndigheten att det är nödvändigt att universitetssjukhuset byggs nära universitetet Háskóli Íslands.

Kritik mot Centerpartiets motion kommer även från annat håll. Jón Atli Benediktsson, rektor för Háskóli Íslands, skriver i ett remissvar att ett platsbyte skulle innebära en extra kostnad på minst 10 miljarder isländska kronor för universitetet. Ledningen för sjukhuset säger i ett remissvar att det under sjutton års diskussioner inte varit möjligt att hitta något bättre läge än vid Hringbraut.

Sjukhusfrågan delar också islänningarna. Det är enligt Fréttablaðið 47 procent som anser att sjukhuset inte bör byggas vid Hringbraut. Nästan lika många - 39 procent - tycker att Hringbraut är den bästa platsen. Resterande 13 procent har ingen åsikt i frågan.

Här kan du läsa mer om sjukhusdebatten i Reykjavík.

Dagens citat

"En sak som irriterar mig är att vi aldrig har fått någon ursäkt från någon som var inblandad i olyckan. Chauffören, de som arbetade denna dag, företagets ägare. Vad skulle det kosta dem att be mig och min familj om ursäkt för de händelser som orsakade min hustrus död?"

Michael Boyd, änkling till Shelagh Donovan som omkom i en olycka vid Jökulsárlón när amfibiebåten backade över henne, i Morgunblaðið om företagets agerande efter händelsen - läs mer här.

fredag 16 mars 2018

Förde över pengar till eget kort - döms för förskingring

Vid fem tillfällen förde den anställde över pengar till ett eget kort när han satt i kassan på Kaupfélag Steingrímsfjarðar i Hólmavík. Det dröjde inte länge innan kooperativets ledning avslöjade mannen. Nu döms han till ett villkorligt straff på 30 dagar för förskingring. Han ska dessutom betala tillbaka Kaupfélag Steingrímsfjarðar med ränta.

Det var i september förra året som en ung man anställd på Kaupfélag Steingrímsfjarðar i Hólmavík förskingrade pengar från den egna arbetsplatsen. Vid fem tillfällen förde han över totalt 53 116 isländska kronor till ett eget betalkort.

Förskingringen avslöjades snart. I polisförhör erkände mannen brotten.

Trots tre försök att hålla rättegången dök mannen aldrig upp i Héraðsdómur Vestfjarða i Ísafjörður. Vid det första tillfället var vägen mellan Hólmavík och Ísafjörður oframkomlig. Då var mannens advokat på plats. Vid de två följande tillfällena dök varken mannen eller advokaten upp.

Frånvaro kan i denna typ av fall betraktas som ett erkännande. I domen skriver Héraðsdómur Vestfjarða att det inte heller finns något i bevisningen som pekar på att mannen skulle kunna vara oskyldig.

Mannen döms till att ersätta Kaupfélag Steingrímsfjarðar med 53 116 isländska kronor plus ränta. Han ska också stå för rättegångskostnader på 86 800 kronor. Dessutom får han ett villkorligt fängelsestraff på 30 dagar. Om mannen inte gör sig skyldig till ny brottslighet inom två år slipper han sitta av straffet.

Här kan du läsa domen i sin helhet.

Sigur Rós medlemmar utreds för misstänkt skattefusk

De tre medlemmarna i Sigur Rós utreds för omfattande skattefusk. Totalt har tillgångar till ett värde av närmare 800 miljoner isländska kronor belagts med kvarstad. De största kraven riktas mot sångaren Jón Þór Birgisson. Men enligt trion är misstankarna om medveten skatteflykt grundlösa. I stället anser de att det rör sig om olika tolkningar av lagen. Det rapporterar Fréttablaðið.

Tillgångar på nästan 800 miljoner isländska kronor har nu frysts på begäran från Tollstjóri, den isländska myndighet som driver in skatter. I december förra året sade distriktspolismästaren i huvudstadsregionen ja till att belägga tillgångarna med kvarstad. Beslutet innebär att Sigur Rós inte kan använda tillgångarna så länge som de är frysta.

Begäran kom efter misstankar om skattefusk. Exakt hur stora belopp det rör sig om är oklart. Men det är uppenbart att det handlar om ansenliga summor. Tollstjóri får inte kräva att större belopp än den eventuella skatteskulden beläggs med kvarstad.

Sångaren Jón Þór Birgisson är enligt Fréttablaðið den som misstänks för det mest omfattande skattefusket. Tillgångar värda 638 miljoner har frysts. Det rör sig om tretton fastigheter, två motorcyklar, två personbilar, sex bankkonton och aktier i tre olika bolag.

Tillgångar tillhörande trummisen Orri Páll Dýrason har också frysts. Här rör det sig om ett totalt värde på 82 miljoner fördelade på två fastigheter. Även när det gäller basisten Georg Hólm handlar det om två fastigheter som belagts med kvarstad. De är värderade till 78,5 miljoner.

Samtliga tre medlemmar protesterade mot beslutet när fallet behandlades strax före nyår. De hävdade enligt Fréttablaðið att det inte rörde sig om några försök att medvetet kringgå isländsk lag. I stället ska det gälla olika tolkningar av lagstiftningen om inkomstskatt.

De tre Sigur Rós-medlemmarna ska vidare ha förklarat att de inte agerat på egen hand. I stället ska eventuella brister i redovisningen av skattskyldiga intäkter bero på vårdslöshet från en revisor.

Misstankarna om skattefusk är inte det enda fallet där Sigur Rós kopplas till oegentligheter. Sedan tidigare pågår en tvist i Héraðsdómur Reykjavíkur mellan konserthuset Harpa och en konsertarrangör. Tvisten gäller en förskottsbetalning på 35 miljoner isländska kronor för den konsertserie som Sigur Rós gjorde i Harpa i december förra året.

Sigur Rós och Harpa rev kontraktet med konsertarrangören efter en förtroendespricka. Länge fanns det farhågor om att konserterna inte skulle bli av. Förskottsbetalningen motsvarade nästan hälften av intäkterna från konsertserien.

Arrangören skulle använda pengarna för olika förberedelser inför konserterna. De har fortfarande inte återbetalats. Om de är förlorade för gott blir det en förlust som drabbar Sigur Rós och Harpa - och i förlängningen Reykjavíks kommun och staten eftersom de tillsammans äger konserthuset.

Tvisten gäller även det arbete som arrangören utförde innan kontraktet revs. När stämningen som Harpa riktat mot arrangören behandlades för fyra veckor sedan fanns ingen överenskommelse om hur detta arbete skulle värderas. Héraðsdómur Reykjavíkur gick med på att frysa arrangörens tillgångar i väntan på ett avgörande i dispyten.

I denna tvist finns inga misstankar riktade mot Sigur Rós. Däremot riskerar gruppen alltså att gå miste om intäkter från konsertserien i Reykjavík.

Här kan du läsa mer om tvisten med konsertarrangören.

Socialdemokraterna åter största parti i Reykjavík

Socialdemokraterna återtar positionen som största parti i Reykjavík. Tillsammans med Piratpartiet och Gröna vänstern behåller partiet majoriteten i kommunfullmäktige. Både Renässans och Centerpartiet får sina första mandat i Reykjavík. Folkets parti och Framstegspartiet blir däremot utan representation i fullmäktige. Det visar en mätning utförd av Gallup på uppdrag av Viðskiptablaðið.

Två och en halv månad återstår till kommunalvalet i Reykjavík. I dagsläget ser det ut som att elva partier kommer att ställa upp i valet. Men enligt den senaste opinionsundersökningen från Gallup är det bara sex partier som kommer att få några mandat i fullmäktige.

Sedan den mätning som gjordes för en månad sedan har Självständighetspartiets mål om att åstadkomma ett maktskifte inte blivit mer realistiskt. Socialdemokraterna är nu åter största parti i kommunen.

Visserligen minskar det sammanlagda för den styrande majoriteten något. Men de väljare som lämnar koalitionen - som består av Socialdemokraterna, Gröna vänstern och Piratpartiet samt Ljus framtid som inte kommer att ställa upp i valet - går inte till Självständighetspartiet.

Nu får Socialdemokraterna 29,9 procent, en ökning med 4,2 procentenheter jämfört med föregående mätning. Det gör partiet till mätningens vinnare. Självständighetspartiet backar 0,1 procentenhet till 29 procent.

Samtidigt går de bägge koalitionspartierna tillbaka. Piratpartiet minskar 0,3 procentenheter till 13 procent medan Gröna vänstern förlorar 3 procentenheter till 10,3 procent. Det är den största tillbakagången för något parti i denna undersökning. Renässans backar 0,3 procentenheter till 6,1 procent.

En annan vinnare är Centerpartiet som ökar med 2,9 procentenheter till 4 procent. Om det blir ett valresultat blir det sannolikt precis tillräckligt för att vinna mandat i kommunfullmäktige.

Utan mandat blir Folkets parti med 3,1 procent, en nedgång med 1,7 procentenheter, och Framstegspartiet med 2,9 procent, vilket är samma siffra som föregående månad.

Ytterligare tre partier avser att ställa upp i valet. Det rör sig om Frihetspartiet, Isländska folkfronten och Folkfronten.

Den styrande koalitionen skulle alltså kunna regera vidare. Tillsammans får Socialdemokraterna, Piratpartiet och Gröna vänstern 13 av 23 mandat i fullmäktige.

Socialdemokraterna och Självständighetspartiet får åtta mandat var. Piratpartiet får tre mandat, Gröna vänstern två mandat samt Renässans och Centerpartiet ett mandat var.

Här kan du läsa mer om opinionsläget i Reykjavík.

Dagens citat

"Det formella samtalet med branschen ska ske och det är inte möjligt att säga när en första utformning av ankomstavgiften läggs fram. Den blir inte färdig i år."

Näringsminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir säger i Vísir att regeringens planer för ankomstavgifter för turister till Island inte kommer att bli verklighet redan i år.

torsdag 15 mars 2018

Nytt jordskalv skakar Askja på isländska höglandet

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett kraftigt jordskalv skakade Askja i går kväll. Skalvet hade en magnitud på 3,8. Det följdes av en serie mindre efterskalv. I området finns inga tecken på nära förestående vulkanisk aktivitet. Men vid närliggande Herðubreið och Upptyppingar befinner sig magma i rörelse. Där har också flera djupa jordskalv inträffat den senaste tiden.

Klockan 21.10 i går skedde ett jordskalv som uppmättes till 3,8 vid Askja på det isländska höglandet. Det följdes under kvällen av ett tiotal mindre efterskalv. Jordskalvssvärmen fortsatte under torsdagen med ett fyrtiotal mindre skalv. Det störstat efterskalvet hade en magnitud på 1,5.

Skalven ägde rum på ungefär en halvmils djup - något som kan tyda på att de snarare är kopplade till kontinentalplattornas rörelser än till magmarörelser. Jordskalvet i går kväll var det största vid Askja sedan augusti 2014.

I nuläget finns inget som tyder på att någon vulkanisk aktivitet skulle vara nära förestående vid Askja. Gårdagens skalv följdes inte av några rörelser i jordskorpan. Däremot är det tydligt att magma är i rörelse i området. Det underströks under flera jordskalvssvärmar i regionen förra året.

Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, kommenterade då skalven vid Askja. Han sade till Vísir att mönstren var intressanta. Samtidigt som magmatrycket verkade minska vid Askja - som hade sitt senaste utbrott 1961 - steg det vid närliggande Upptyppingar, Herðubreið och Herðubreiðartögl:
"Under hela området har det visat sig att det sker djupa jordskalv. På fyra platser som är nära granne med Askja sker djupa skalv som inte kan förklaras på annat sätt än med magmarörelser. Så det är magma i rörelse runt Askja fast Askja själv ser ut att förlora tryck."
Här kan du läsa mer om Askja.

Dömer ut isländsk landsbygd som katastrofområden

Flyktingar kommer till Island från katastrofområden - och där skickas de ut till katastrofområden på landsbygden där inga islänningar vill bo. Så skriver författaren Hallgrímur Helgason på Twitter i en kommentar till mottagandet av kvotflyktingar. Efter kritik ber han om ursäkt för utspelet i ett inlägg på Facebook.

De senaste veckorna har 42 kvotflyktingar kommit till Island från Irak och Syrien. Alla har fått bostäder på den isländska landsbygden - i Súðavík, Flateyri, Ísafjörður, Neskaupstaður och Reyðarfjörður.

Inom kort anländer ytterligare tio kvotflyktingar till Island. De flyttar dock till Mosfellsbær i huvudstadsregionen.

Myndigheternas val att placera flyktingarna i glesbygdskommuner fick programledaren Gísli Marteinn Baldursson att fundera. Han undrade på Twitter om det rörde sig om politiska beslut, egna önskemål eller råd från experter.

Ett svar kom från Hallgrímur Helgason. Han kallade det brutalt att skicka personerna till samhällen ute i landet:
"Detta är halvgalet. Det måste sägas. Vi får människor från katastrofområden - vart skickar vi dem? Jo, till våra egna katastrofområden där ingen islänning längre vill bo ... Detta är så brutalt."
Kritiken mot inlägget var massiv. Hallgrímur Helgason anklagades för att vara en arrogant Reykjavíkbo. Han bad snart om ursäkt:
"Jag begick ett misstag på Twitter i går, skrev en ohyfsad kommentar med anledning av flyktingars ankomst - det var inte vackert - som fick de rubriker den förtjänade. Tanken i denna tanklöshet - om det är möjlighet att tala om en sådan - var att sätta ett frågetecken vid att flyktingar sprids över hela landet. ... Och så ber jag mina vänner på landsbygden att förlåta mig för detta trams, men i synnerhet flyktingarna själva eftersom de ju är viktigast i allt detta. Ordet katastrofområde var mycket taktlöst i detta sammanhang."
Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.

Regissör får inte rätt till offerplats i Reykjavík

Regissören Hrafn Gunnlaugsson vill göra en blotplats på Laugarnestangi i Reykjavík till sin egen. Han anser att platsen - som han hävdar har använts som offeraltare - skyddas bättre om den ligger på hans tomt. Därför vill Hrafn Gunnlaugsson få kontroll över mer mark i området. Men kommunen säger nej till hans ansökan.

Hrafn Gunnlaugsson fick sitt genombrott som regissör genom flera filmer om vikingatiden. Han har själv länge varit intresserad av denna period i Nordens historia. Intresset har de senaste åren gett upphov till åtskilliga rubriker.

Utanför hemmet på Laugarnestangi i Reykjavík har Hrafn Gunnlaugsson rest en mängd konstverk med vikingamotiv. Han har också byggt på tomten och inte haft bygglov för varken konstverken eller byggnaderna. Kommunen beslutade 2010 att de otillåtna byggnaderna skulle rivas, men än så länge står de kvar.

En av stugorna på tomten hyr Hrafn Gunnlaugsson nu ut genom Air Bnb. För att bo i denna stuga - som även den har inretts i vikingastil - måste gäster betala 22 000 isländska kronor per dygn.

Nu har Hrafn Gunnlaugsson fått nobben i ännu en dispyt med kommunen. Även denna gång gäller tvisten hans intresse för vikingatid och asatro.

Hrafn Gunnlaugsson hävdar att det finns en offerplats nära hemmet på Laugarnestangi. Denna blotplats ligger i strandkanten och ligger till viss del på hans mark. Vid offeraltaret finns en staty av asaguden Frej. Där har Hilmar Örn Hilmarsson, ledare för det isländska asatrosamfundet, sedan 2015 utfört flera ceremonier.

Skälet till att Hrafn Gunnlaugsson åter vänder sig till kommunen är att han vill att offerplatsen helt och hållet ska ligga på hans mark. Platsen har enligt hans mening av kommunen behandlats på ett sådant sätt att det kan jämställas med ett erkännande. För att vårda platsen anser han att tomten bör utökas så att den innefattar även den mark som offeraltaret står på:
"Offerplatsen når till viss del ned till stranden och havet för med sig grus och tång vid flod och gör dess trolldomskraft än mäktigare."
Hrafn Gunnlaugsson skriver att han inte på något sätt vill begränsa allmänhetens tillträde till platsen. Området har också status som stadsträdgård. Det betyder att det inte får inhägnas. Inte heller får gångstigar längs stranden blockeras.

Men kommunen säger alltså nej. Det finns inget skäl till att ändra tomtgränserna så att platsen hamnar enbart på Hrafn Gunnlaugssons mark. Ett ja hade enligt kommunen inte varit förenligt med den gällande detaljplanen. Dessutom hade det inneburit en risk för att det område som är öppet för allmänheten skulle krympa.

Här kan du läsa mer om Hrafn Gunnlaugssons fejd med kommunen.

Dagens citat

"At second place, this is a very strong performance from a country which was once on the margins of the holiday map. Now more affordable, and easier to get to, this amazing landscape clearly makes a powerful impression on readers - despite the weather. The Northern Lights are a big draw here in winter too."

Läsarna av Daily Telegraph rankar Island som det näst bästa resmålet i Europa.

onsdag 14 mars 2018

Hot mot Ljus framtid efter avhoppet från regeringen

När Ljus framtid i höstas hoppade av från regeringen fick Theodóra S. Þorsteinsdóttir ta emot flera hot. Och hon var inte den enda av partiets ledamöter i alltinget som hotades. Själv valde hon att hålla sig borta från debatten. När Theodóra S. Þorsteinsdóttir lämnade alltingshuset såg hon sig om av rädsla för att någon med onda avsikter skulle vänta på henne.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir hade redan bestämt sig för att lämna alltinget för att satsa enbart på kommunpolitiken i Kópavogur när Ljus framtid i höstas utlöste en regeringskris. Partiet hoppade av samarbetet med Renässans och Självständighetspartiet. Resultatet blev ett nyval där Ljus framtid förlorade samtliga platser i alltinget.

Ljus framtids beslut gjorde vissa upprörda. En del gick så långt att de hotade partiets företrädare. Theodóra S. Þorsteínsdóttir berättar i RÚV att hon blev mycket rädd efter att ha fått flera anonyma samtal:
"Jag tog då beslutet att låta mig själv försvinna från denna debatt. Detta var en situation. Vi hotades och vi fick telefonsamtal som gick ut på att vi skulle ta det försiktigt eftersom det fanns pedofiler inom Ljus framtid. Vi undersökte en del av dessa nummer. Det var bara några människor som ringde. Detta hade också effekten att jag började se mig omkring när jag gick ut ur alltingsbyggnaden."
De starka reaktionerna på det beslut som ledde fram till regeringskrisen kom som en överraskning. Theodóra S. Þorsteinsdóttir säger till RÚV att partiet inte var förberett på den efterföljande debatten:
"Reaktionerna kom med så stor kraft och så mycket makt att vi aldrig hade någon chans i denna debatt. Utöver att vara en jätteliten alltingsgrupp som inte var redo för detta. Att fördömas för det - vi får naturligtvis skörda det nu."
Här kan du läsa mer om Ljus framtid.

Tio får ersättning från Wow Air för inställt flyg

Två dygn försenade blev de passagerare som skulle ha rest med Wow Air till Miami den 17 april förra året. Trots det ville flygbolaget inte ersätta resenärerna. Wow Air ansåg sig inte ha haft något att göra med den bagagevagn som i ett oväder blåste in i planet och gjorde det obrukbart. Men nu fastslår Samgöngustofa att passagerarna har rätt till 600 euro var i kompensation.

Ett rejält påskoväder drog in över flygplatsen i Keflavík den 17 april förra året. Vindarna var så starka att en bagagevagn blåste in i ett av Wow Airs flygplan. Skadorna på flygplanskroppen var av sådan natur att planet inte fick lyfta mot Miami.

Wow Air ställde in flyget. Först två dagar senare lyfte det inhyrda ersättningsplanet mot Miami. Ombord fanns då omkring 500 passagerare eftersom Wow Air slagit ihop två avgångar till Miami till en.

När planet återvände till Keflavík var det med 529 resenärer ombord. Ett tjugotal fick inte plats på planet. De fick resa med Wow Air genom att flyga från Miami till Boston eller New York och därifrån fortsätta till Island.

Många passagerare var upprörda. De klagade på bristande information från bolaget. Det var också mycket svårt att komma i kontakt med Wow Air.

Nu får tio av de personer som skulle ha funnits ombord flyget från Keflavík till Miami 600 euro var i ersättning för den två dygn långa förseningen. Beslutet har tagits av Samgöngustofa. Wow Air ansåg däremot inte att passagerarna hade rätt till någon ekonomisk kompensation.

Wow Air hänvisade till att skadorna på flygplanet uppstod under ett oväder. Enligt regelverket är dåliga väderförhållanden något som flygbolaget inte kan påverka. Därför har passagerare rätt till ersättning i sådana tillfällen.

Men Samgöngustofa gör en annan tolkning av omständigheterna. Olyckan i Keflavík orsakades av att en bagagevagn inte surrats fast i ovädret. Hade den varit fastspänd hade den inte kunnat skada planet. Och det var något som i sig inte hade något med ovädret att göra. Det var den mänskliga faktorn som låg bakom att ett bagagehanteringsföretag missat att surra fast vagnen.

Därför får alltså tio resenärer ersättning. Men flera av dessa passagerare får mer än 600 euro för förseningen. De får även kompensation för andra saker. Tre reste mellan Paris och Miami via Keflavík. När de fastnade på Island valde de att ta ett annat flyg tillbaka till Frankrike. Wow Air ska enligt Samgöngustofa stå för biljettkostnaderna.

Två personer får mellanskillnaden mellan Wow Airs biljetter och kostnaden för att resa hem med ett annat flygbolag betald. Två andra resenärer kompenseras för kostnader för flygbuss och mat. Men deras begäran om att få ersättning för anslutningsflyg, hyra av hus och golfbil får inte gehör.

Wow Air har enligt Samgöngustofa inte levt upp till sina skyldigheter. Resenärerna fick till exempel inte den information från bolaget som de har rätt till när liknande händelser inträffar.

Här, här, här, här och här kan du läsa besluten från Samgöngustofa.

Mjóifjörður utan kontakt med omvärlden när telefonen dör

Till sommaren kan Mjóifjörðurs isolering brytas. Men i ytterligare några månader riskerar invånarna i en av Islands mest isolerade platser att bli helt utan förbindelser med omvärlden. Den senaste tiden har såväl telefoni som internet strejkat. Då har de boende inte ens möjlighet att ringa nödnumret 112. Nu är det just larmoperatören Neyðarlínan som vill förbättra kommunikationerna.

I vinter är det bara tolv personer som är bofasta i Mjóifjörður på östra Island. Den yngsta invånaren är 14 år och går i åttonde klass i samhällets skola. Den äldsta är 90 år.

Mjóifjörður är en av Islands mest isolerade platser. Under vinterhalvåret är den enda fasta förbindelsen med omvärlden två båtturer i veckan till Neskaupstaður. Denna vinter snöade den enda bilvägen till Mjóifjörður igen i november. Den brukar inte öppnas förrän sommaren börjar närma sig.

Den senaste tiden har även internet- och telefonförbindelserna legat nere under längre tid. Erna Ólöf Óladóttir, en av de bofasta i Mjóifjörður, har börjat anteckna all tid som kommunikationerna inte fungerar. Hon säger till RÚV att enda möjligheten att då komma i kontakt med omvärlden är radiotelefoni från en båt:
"Det värsta med kommunikationsavbrotten är otryggheten. Det finns en oerhörd osäkerhet hos oss. Vi vet aldrig hur kommunikationerna är. Vi som bor här har ofta varit här hela livet så vi känner till förhållandena, men naturligtvis kan allt hända."
I år har avbrotten varat från någon timme till över ett dygn. Trots att invånarna länge klagat på bristerna har de ännu inte åtgärdats.

Men nu kan en förbättring vara på gång. Det är larmoperatören Neyðarlínan som i sommar hoppas kunna ordna pålitliga kommunikationer. Magnús Hauksson, driftchef vid Neyðarlínan, säger till RÚV att bolaget ihop med kommunen Fjarðabyggð och andra samarbetspartner tänker lägga upp till 50 miljoner isländska kronor på arbetet:
"När saken är av sådan natur att parterna på marknaden inte anser att det ligger i deras intresse att bygga upp ett kommunikationssystem har Neyðarlínan ibland gått in. Detta är ett samhälleligt samarbete."
Målet är alltså att kunna påbörja arbetet om några månader. Trots att Neyðarlínan har säkrat de ekonomiska resurserna är det inte säkert att Mjóifjörður då kan få de efterlängtade förbindelserna. Magnús Hauksson säger till RÚV att flera olika tillstånd behövs innan arbetet kan komma i gång:
"Vi behöver förhandla med markägarna och få andra officiella tillstånd som behövs. Men vi är hoppfulla om att vi ska lyckas påbörja detta i sommar."
Här kan du läsa mer om Mjóifjörður.

Dagens citat

"Jag ser på det som så att om det godkännas misstroende mot en enskild minister så betyder det i praktiken att regeringen inte längre är arbetsduglig. I en koalitionsregering är varje parti ansvarig för utnämningen av sina ministrar, men genom att över huvud taget gå in i ett samarbete så förklarar de andra partierna stöd för varandra och ett sådant är i praktiken en förutsättning för samarbetet."

Ólafur Þór Gunnarsson, alltingsledamot för Gröna vänstern, i DV om varför han i förra veckans misstroendeomröstning valde att ge sitt stöd till justitieminister Sigríður Á. Andersen - läs mer här.

tisdag 13 mars 2018

Fyra av tio i Reykjavík säger ja till expresstrafik

Fyra av tio Reykjavíkbor är för införandet av kollektivtrafik med ledbussar. Bara två av tio motsätter sig ett system med expressbussar mellan stadskärnan och knutpunkter i ytterområden. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið. Förslaget kommer att bli en stridsfråga i vårens kommunalval.

Den styrande majoriteten i Reykjavík vill utveckla kollektivtrafiken genom att införa ett nätverk av snabbgående ledbussar. Självständighetspartiet motsätter sig planerna och vill göra satsningen till en valfråga.

Bussarna ska enligt förslaget gå från stadskärnan till olika knutpunkter. Därifrån ska vanliga busslinjer gå ut i bostadsområdena.

Tanken är att ledbussarna ska gå både tätare och snabbare än dagens kollektivtrafik. I högtrafik kan det på vissa linjer bli en avgång var femte minut. Restiden ska kortas genom att expressbussarna får egna filer. Hållplatserna ska förses med skyltar som visar när nästa buss kommer. Alla hållplatser ska också få tak.

Det är 42 procent som är för förslaget medan 21 procent säger nej till planerna. Vidare är det 21 procent som varken är för eller emot idén, 13 procent som inte har bestämt sig och 4 procent som inte vill svara på frågan.

Här kan du läsa mer om förslaget med expressbussar.

Piratpartiet i allians med Boenderörelsen i Mosfellsbær

Piratpartiet vill ställa upp med en gemensam lista ihop med Boenderörelsen i Mosfellsbær. De två partierna diskuterar just nu ett samarbete i det kommande kommunalvalet. Under den senaste mandatperioden har det stormat rejält kring Boenderörelsen. Partiet har ett mandat att försvara i Mosfellsbær.

I kommunalvalet 2010 tog Boenderörelsen för första gången plats i fullmäktige i Mosfellsbær. Partiet fick då 15,2 procent av rösterna och ett av sju mandat i kommunen. För fyra år sedan fick Boenderörelsen 9,1 procent i valet - ett resultat som räckte för att behålla ett mandat i fullmäktige som då växt till nio platser.

Den senaste mandatperioden har det stormat rejält om Boenderörelsen. Turbulensen började precis före valet våren 2014. Då hade Jón Jósef Bjarnason varit partiets företrädare i fullmäktige sedan 2010. På valsedeln var han nummer två efter Sigrún H. Pálsdóttir.

Jón Jósef Bjarnason meddelade strax före valet att han var missnöjd med Boenderörelsens politik. Hans begäran om att tas bort från valsedeln ska inte ha hörsammats. När han vände sig till valnämnden var det för sent.

Ändå ska Jón Jósef Bjarnason ha lagt sin röst på partiet i valet. Tillsammans med ytterligare 353 röster räckte det för att ge Boenderörelsen ett mandat i kommunen. Som nummer två på listan fick han plats som ersättare i fullmäktige.

Missnöjet fortsatte att jäsa. I somras avsade sig Jón Jósef Bjarnason sin plats i fullmäktige - men han gjorde det bara på Facebook och lämnade aldrig in någon formell begäran till kommunfullmäktige. I stället försökte Boenderörelsens ledning få kommunstyrelsen att stryka Jón Jósef Bjarnason.

På inrådan från kommunjuristen fick partiet avslag. Ett sådant beslut kan bara tas efter en formell begäran från den berörda ledamoten. Än i dag står Jón Jósef Bjarnason som ersättare för partiet. Han får också ersättning från kommunen för uppdraget.

Turbulensen fortsatte i oktober förra året. Då hävdade Sigrún H. Pálsdóttir att Boenderörelsen utsattes för mobbning av kommunchefen Haraldur Sverrisson. Efter ett brev från Hildur Margrétardóttir - partiets andra ersättare i fullmäktige - krävde hon att en arbetsplatspsykolog skulle undersöka situationen.

Förslaget röstades ned inte bara av Självständighetspartiet - som styr i Mosfellsbær ihop med Gröna vänstern. Även oppositionspartiet Socialdemokraterna gick emot förslaget. Inget av partiernas företrädare ansåg att Boenderörelsens representanter mobbades i fullmäktige.

Nu siktar Boenderörelsen på att bilda allians med Piratpartiet i kommunalvalet den 26 maj. Det blir i så fall första gången som Piratpartiet ställer upp i val i Mosfellsbær. I helgen bildade partiet en kommunförening. I styrelsen ingår Sigrún Guðmundsdóttir, Kristján Ingi Jónsson och Einar Bogi Sigurðsson. På plats på mötet var Boenderörelsens ledare Hjördís Bjartmars Arnardóttir.

En annan deltagare var Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Piratpartiets gruppledare i alltinget. Hon sade enligt ett pressmeddelande att bildandet av en kommunförening var ett tecken på att partiet etablerat sig i den isländska politiken:
"Grundandet av Piratpartiet i Mosfellsbær är ännu ett exempel på den medvind som Piratpartiet har. ... Vi kan vara stolta över vår rörelse. Piratpartiet har kommit för att stanna."
Här kan du läsa mer om Boenderörelsen.

Ljus framtid ger upp kommunalvalet i Reykjavík

Ljus framtid ställer inte upp i kommunalvalet i Reykjavík. Beslutet kommer efter fiaskot i senaste alltingsvalet och katastrofala siffror i opinionsmätningarna i kommunen. Men partiet läggs inte ned. Ljus framtid kommer att kandidera i flera kommuner. I Garðabær går Ljus framtid ihop med Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Renässans för att utmana Självständighetspartiet.

Fem år efter Ljus framtids politiska genombrott finns det inte mycket kvar av partiet. I alltingsvalet 2013 fick det då nybildade partiet sex mandat. I valet 2016 minskade platserna till fyra. Och i höstas närmast försvann Ljus framtid från den rikspolitiska kartan. Partiet fick bara 1,22 procent av rösterna.

Inför vårens kommunalval har opinionssiffrorna varit usla. I Reykjavík - som varit partiets starkaste fäste - har allt pekat mot ett ännu större fiasko. Att Ljus framtid skulle kunna försvara de två mandaten i kommunen har tyckts närmast uteslutet.

Inte heller har intresset för att kandidera varit stort. Varken Sigurður Björn Blöndal eller Elsa Hrafnhildur Yeoman, som i dag representerar Ljus framtid i fullmäktige, ställer upp för omval. Av de åtta översta namnen från valet 2014 är det bara ett som kan tänka sig att kandidera på nytt.

Namn som har diskuterats är partiledaren Björt Ólafsdóttir och tidigare alltingsledamoten Nichole Leigh Mosty. Nu står det klart att ingen av dem ställer upp. Björt Ólafsdóttir säger i Fréttablaðið att Ljus framtid har beslutat att inte delta i kommunalvalet i Reykjavík:
"Vi avstår en omgång. ... Detta var dock varken ett enkelt eller ett lättviktigt beslut eftersom vi är enormt stolta över de påtagliga förändringar som har genomförts i politiken i Reykjavíks kommun."
Partiet går inte i graven. Sigurður Björn Blöndal säger till Vísir att Ljus framtid kan komma att ställa upp i kommunalvalet i Reykjavík 2022:
"Vi lägger inte ned partiet. Vi har bara bestämt oss för att inte kandidera i Reykjavík i nästa val. Det går absolut att tolka som en kapitulation om huvudmålet är att upprätthålla sig själv och att upprätthålla något partisystem. Vi har tänkt på detta som att vi är en arena för människor som vill väldigt mycket och är beredda att ge mycket av sig själva. Det fanns inte nu."
I Reykjavík försökte Ljus framtid bilda en valallians med Renässans. Men Ljus framtid fick nobben på grund av de svaga opinionssiffrorna. Men partierna kandiderar ihop i Kópavogur.

Även i Akureyri vann Ljus framtid mandat i 2014 års val. Inte heller där kandiderar partiet i år.

Men i några isländska kommuner lever Ljus framtid vidare. I Garðabær - där partiet också har ett mandat - bildar partiet enligt RÚV en valallians med Socialdemokraterna, Renässans och Gröna vänstern. Målet är att få bort Självständighetspartiet från makten. Partiet har i årtionden haft egen majoritet i kommunen. Även i Hafnarfjörður och Hveragerði räknar Ljus framtid med att ställa upp.

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, säger till Vísir att det är tveksamt om Ljus framtid åter kan bli en maktfaktor inom isländsk politik. 
"Det är mycket osannolikt att detta parti åter kan nå den tidigare positionen på riksnivå. Förlusten i det senaste alltingsvalet var av sådan natur att ett parti av detta slag knappast har någon väg tillbaka om historien säger något om fortsättningen."
En som nu dödförklarar partiet är Össur Skarphéðinsson, tidigare partiledare och mångårig alltingsledamot för Socialdemokraterna. Han skriver på Facebook att det enda som någon kommer att minnas av Ljus framtid är den regeringskris partiet utlöste i höstas - för att sedan tappa samtliga platser i alltinget i det efterföljande nyvalet:
"Partiet knakade snabbt i gavlarna i bittra strider. Jón Gnarr, Guðmundur Steingrímsson, Róbert Marshall och Heiða Kristín [Helgadóttir] drevs bort. Kvar satt den slumpmässiga ledaren som försvann likt en ekorre i departementets mörka skog och inte har setts till sedan dess. Och så naturligtvis Björt Ólafsdóttir som i morse officiellt meddelade partiets för länge sedan inträffade bortgång. Själv skapade hon sig en oförglömlig plats i alltingets historia när hon använde alltingets sessionssal för att låta ta modebilder av sig själv för att marknadsföra sin väninnas utmärkta tillverkning av klänningar. När det påpekades att detta var ett brott mot alltingets etiska regler anförtrodde hon Facebook att sådan kritik var typisk för patriarkatets reaktioner. Inlägget orsakade upprördhet inom och utanför partiet och raderades före lunch, och nu har Ljus framtid raderat sig själv från scenen."
Björt Ólafsdóttir stämmer inte in i kritiken. Hon skriver på Facebook att Össur Skarphéðinsson försöker få en stund i rampljuset genom att skriva om Ljus framtid:
"Om jag fått en krona varje gång som utmärkta män i medelåldern (men i god ålder) har erbjudit sig att förklara verkligheten för mig och alla andra om olika saker, som det politiska partiet Ljus framtid, ja, då skulle jag vara störtrik, mina kära."
Här kan du läsa mer om Ljus framtid.

Dagens citat

"Vi ser en opinionsmätning där 92 procent av Gröna vänsterns väljare vill att justitieminister Sigríður Andersen avgår. Rósa Björks och Andrés inställning är i total överensstämmelse med Gröna vänsterns väljares vilja. ... Därför är detta ännu ett exempel på att man i alltinget säljer sig billigt för tre ministerstolar."

Ágúst Ólafur Ágústsson, alltingsledamot för Socialdemokraterna, i Vísir om hur samtliga inom Gröna vänstern med undantag för Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson röstade mot misstroendeförklaringen mot Sigríður Á. Andersen - läs mer här.

måndag 12 mars 2018

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir omvald för Renässans

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fortsätter som partiledare för Renässans. Och Þorsteinn Víglundsson är partiets nya vice ordförande. Bägge valdes utan motkandidater under partiets landsmöte i Reykjanesbær i helgen. Båda fick över 95 procent av rösterna. Grundaren Benedikt Jóhannesson valdes in i partistyrelsen.

När opinionsläget före höstens nyval var så dystert att det såg ut som att Renässans skulle mista samtliga platser i alltinget valde grundaren Benedikt Jóhannesson att avgå som partiledare. Han lämnade i stället över till Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Under hennes ledning kunde partiet försvara fyra av sju mandat i alltinget.

I helgen omvaldes hon som ordförande. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fick 61 av 64 röster. Ingen motkandidat anmälde sig.

Även Þorsteinn Víglundsson valdes till ny vice ordförande utan någon motkandidat. Han fick 64 av 66 röster.

Renässans röstade också fram en ny partistyrelse. Där fanns tolv kandidater till de fem ordinarie platserna. En av de personer som röstades in var grundaren Benedikt Jóhannesson. De övriga ledamöterna är Hildur Bettý Kristjánsdóttir, Karl Pétur Jónsson, Sara Dögg Svanhildardóttir och Sveinbjörn Finnsson. Till suppleanter valdes Friðrik Sigurðsson och Ingunn Guðmundsdóttir.

Här kan du läsa mer om Renässans.

Framstegspartiet och Centerpartiet i nytt ordkrig

Sigurður Ingi Jóhannsson omvaldes till Framstegspartiets ordförande. Men rösterna på honom var bara hälften så många som när han hösten 2016 besegrade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Efter nederlaget hoppade han av för att bilda Centerpartiet. Nu ifrågasätter Gunnar Bragi Sveinsson, en annan avhoppare, antalet röster i ordförandevalet.

I oktober 2016 besegrade utmanaren Sigurður Ingi Jóhannsson den sittande ordföranden Sigmundur Davíð Gunnlaugsson med 370 röster mot 329. Striden om ordförandeskapet i Framstegspartiet ledde ett år senare till att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hoppade av för att bilda Centerpartiet.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lyckades locka över många missnöjda medlemmar till Centerpartiet. En av dem var Gunnar Bragi Sveinsson, alltingsledamot som varit både minister och vice ordförande för Framstegspartiet.

Relationen mellan de två partierna är alltjämt frostig. Inte minst sedan Sigmundur Davíð Gunnlaugsson inför senaste valet sade att han betraktade Lilja Alfreðsdóttir - Framstegspartiets vice ordförande - som en centerpartist. Han förklarade utspelet med att han var den som öppnade dörren för henne till politiken.

Sigurður Ingi Jóhannsson omvaldes under helgens landsmöte till partiledare. Ingen motkandidat hade anmält sig. Han fick 185 röster mot 12 röster för Lilja Alfreðsdóttir. I sitt tacktal sade han att han var tacksam för medlemmarnas stöd.

Men Gunnar Bragi Sveinsson var inte lika imponerad. I ett inlägg på Facebook ifrågasatte han antalet röster för Sigurður Ingi Jóhannsson. Han antydde också - precis som Sigmundur Davíð Gunnlaugsson många gånger gjort - att han inte skulle vara partiets rättmätige ordförande. Inom Centerpartiet är det en utbredd uppfattning att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson avsattes efter en kupp:
"Ett landsmöte med få närvarande visar sig i få röster. Det verkar som att den förmodade ordföranden har förlorat hälften av de röster som han fick 2016. Då var de 370 och nu 185 och 94 procent! Är detta det minst besökta landsmötet i partiets historia?"
Lilja Alfreðsdóttir höll inte med om att landsmötet skulle ha varit någon avslagen affär. Hon sade till RÚV att Gunnar Bragi Sveinssons utspel förmodligen hade en annan bakgrund:
"Jag tror att Gunnar Bragis kommentarer också kan förklaras av att han saknar oss. Gunnar Bragi har varit i partiet nästan sedan han föddes. Naturligtvis är detta en förändring."
Lilja Alfreðsdóttir omvaldes till vice ordförande med 97 procent av rösterna. Partisekreteraren Jón Björn Hákonarson omvaldes med 95 procent av rösterna. Ingen av dem hade någon motkandidat.

Här kan du läsa mer om Gunnar Bragi Sveinssons avhopp från Framstegspartiet.

Fyra vänsterpartier ställer upp i valet i Reykjavík

Vänsterväljare får gott om alternativ i kommunalvalet i Reykjavík. Inte bara Socialdemokraterna och Gröna vänstern går till val i kommunen. Även två partier som står betydligt längre till vänster kämpar om huvudstadsbornas röster. Både Folkfronten och Islands socialistparti ställer upp - och det har blivit startskottet för en dispyt mellan de två partierna.

Det ser ut att bli tolv partier som ställer upp till valet i kommunfullmäktige i Reykjavík. Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Centerpartiet har presenterat sina toppkandidater. Piratpartiet, Ljus framtid, Renässans, Folkets parti, Frihetspartiet, Isländska folkfronten och Islands socialistparti har ännu inte klubbat namnen på valsedlarna.

Både långt ut till höger och långt ut till vänster får väljarna ovanligt många alternativ. Både Frihetspartiet och Isländska folkfronten driver en nationalistisk och islamfientlig linje. Bägge partiernas politik är betydligt radikalare än de islamfientliga utspel som gav Framstegspartiet två mandat i fullmäktige förra valet.

Men det blir också trångt till vänster. I Reykjavík håller sig Socialdemokraterna strax till vänster om politikens mittfåra medan Gröna vänstern har en tydligare socialistisk profil. Inget av partierna står dock så långt till vänster som Folkfronten och Islands socialistparti.

Folkfronten bildades 2013 som en utbrytning ur Gröna vänstern. Splittringen kom efter missnöje inom partiets vänsterflygel med den politik som partiet bedrev i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna. I kommunalvalet i Reykjavík 2014 fick Folkfronten 0,4 procent av rösterna.

I årets val gör Folkfronten ett nytt försök. Men partiet har alltså fått konkurrens bland de vänsterväljare som inte anser att Socialdemokraterna eller Gröna vänstern är tillräckligt radikala. Attityden till Islands socialistparti har förändrats sedan partiet tagit beslut om att ställa upp i valet.

Nu är det inte längre tillåtet för Folkfrontens medlemmar att också vara med i Islands socialistparti. Därmed är det också slut på den försonliga tonen mellan partierna längst till vänster. Folkfronten har tidigare försökt bilda en valallians med Islands socialistparti och Gryning, men inviterna har fått nobben.

Þorvaldur Þorvaldsson, grundare av och ordförande för Folkfronten, säger till Eyjan att han ännu inte tagit beslut om han själv tänker kandidera till kommunfullmäktige i Reykjavík. Han hävdar att det är ledningen för Islands socialistparti som gjort det omöjligt för medlemmarna att börja samarbeta med Folkfronten:
"På deras möte klarade de först av ett uttalande om att kandidera på egen hand innan vår begäran klarades av så det är uppenbart att det finns en grupp i Socialistpartiets ledning som hade bestämt detta på förhand. De har inte velat tala med oss och inte alls om politik. Tillfrågade om skillnaden mellan dessa partier och ett eventuellt samarbete har de bara svarat med personliga insinuationer och elakheter och de har till exempel underblåst fördomar mot Folkfrontens ordförande så man vet inte helt vad de menar."
Gunnar Smári Egilsson, grundare av Islands socialistparti, har meddelat att han inte kommer att stå överst på partiets lista i valet. Han anser att han kan göra mer nytta på andra sätt. Dessutom dömer han i Eyjan ut både Socialdemokraterna och Gröna vänstern som partier för arbetarklassen:
"Socialdemokraterna och Gröna vänstern är tidigare arbetarpartier som den bildade medelklassen har tagit över och därför mår arbetare dåligt i dessa partier. Om du tittar på deras politik så är målet alltid ett roligt liv och Reykjavík ska vara coolt, och allt är anpassat efter hyfsat välbeställda människor med mycket självförtroende. Samtidigt som arbetarklassen behöver förlita sig på enighet för att kunna kämpa för sina självklara mål."
Här kan du läsa mer om Folkfrontens misslyckade försök att bilda en valallians i senaste alltingsvalet.

Dagens citat

"Den har inte sagt det rent ut att den tänker följa britterna, men i debatten återger den med oavbrutna fraser dem som står längst till höger i Tories och Ukip. Som om vår utrikespolitik blivit en sektion inom Ukip, Storbritanniens självständighetsparti."

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ledare för Renässans, sade i sitt tal under lördagens landsmöte att Island var ensamt bland de nordiska länderna att inte ha någon tydlig hållning i relationen till EU efter Storbritanniens utträde ur unionen.

söndag 11 mars 2018

Dagens bonuscitat

"Undantaget och problemet är saken om justitieministern eftersom jag tror att det är sannolikt att ministern i de flesta grannländer hade avgått - antingen på eget initiativ eller efter ett krav från det egna partiets ordförande. Här har dock Självständighetspartiet valt att resa en sköldborg runt ministern vilket faktiskt är mycket vanligt i isländsk politik."

Ólafur Þ. Harðarson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i RÚV om turerna kring justitieminister Sigríður Á. Andersens inverkan på de första tre månaderna vid makten för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - läs mer här.

Billigare biljetter på färjan från Þorlákshöfn till Heimaey

Priset för en biljett på färjan från Þorlákshöfn till Heimaey sänks i morgon från 3 420 till 1 380 isländska kronor. Det betyder att det inte längre är dyrare när färjan inte kan angöra Landeyjahöfn utan måste segla den längre sträckan till Þorlákshöfn. Bakom beslutet står kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson.

På Heimaey finns inte bara ett stort missnöje med att Landeyjahöfn - den hamn som byggdes särskilt för färjetrafik till ön - snart åtta år efter invigningen fortfarande är obrukbar under en stor del av vinterhalvåret. Många är också missnöjda med att det är betydligt dyrare att segla till reservhamnen i Þorlákshöfn.

Tidigare kostade en enkel biljett för en person 3 420 isländska kronor till Þorlákshöfn och 1 380 kronor till Landeyjahöfn. Priset för en liten personbil var 3 420 respektive 2 220 kronor.

Men från och med i morgon är det alltså inte seglingens längd som avgör biljettpriset. Oavsett vilken hamn som angörs av färjan Herjólfur kostar överfarten 1 380 isländska kronor för en person och 2 220 kronor för en personbil.

Beslutet presenterades i går av kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson under Framstegspartiets landsmöte i Reykjavík:
"Somliga av oss är beroende av att kommunikationer till havs är effektiva. Jag har länge kämpat för att Västmannaöarnas invånare ska ha goda kommunikationer. Servicen behöver förbättras och kostnaden minska - särskilt för familjer - och för att inte tala om det bestäms att Herjólfur seglar till Þorlákshöfn och inte till Landeyjahöfn så stiger räkningen fyrfaldigt. Därför är det kul att utnyttja detta tillfälle till att berätta att från och med måndagen blir biljettpriset detsamma även när det seglas till Þorlákshöfn. Detta är regionalpolitik i praktiken."
Här kan du läsa mer om färjan Herjólfur.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson flyttar utan att flytta

Ännu en gång flyttar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sin folkbokföringsadress. Och den här gången skriver han sig på den plats där han faktiskt bor. Nu är Centerpartiets ledare skriven i villan på Skrúðás i Garðabær. I fem års tid har Sigmundur Davíð Gunnlaugsson varit folkbokförd på platser där han aldrig bott.

Inför alltingsvalet 2013 var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson - som då ledde Framstegspartiet - osäker på om han skulle få något mandat om han kandiderade i Reykjavík. Framstegspartiet har av tradition haft ett svagt stöd i huvudstaden. Däremot har det alltid varit betydligt starkare i den nordöstra valkretsen.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson flyttade därför sin folkbokföringsadress till gården Hrafnabjörg III i Jökuldalur på östra Island. Där har han bara övernattat en gång. Att han skrev sig på gården gjorde att han kunde kandidera i den nordöstra valkretsen. Han behöll samma folkbokföringsadress även i valet 2016 för Framstegspartiet och 2017 för Centerpartiet.

Efter förra valet anmäldes Sigmundur Davíð Gunnlaugsson till kommunen Fljótsdalshérað för att ha en falsk folkbokföringsadress. Isländsk lag säger att en person ska vara skriven på den plats där den har sin huvudsakliga hemvist. Alltingsledamöter kan dock behålla en folkbokföringsadress utanför Reykjavík om de är invalda i en landsbygdsvalkrets.

Anmälan gjorde att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nyligen ändrade folkbokföringsadress till ett hus ägt av en partikamrat i centrala Akureyri. Huset hyrs ut till studenter och han har själv aldrig bott där.

Men inte ens på pappret blev det någon längre tid i Akureyri. Nu har Sigmundur Davíð Gunnlaugsson åter bytt folkbokföringsadress. Och den här gången har han enligt Eyjan skrivit sig på den plats där han faktiskt bor - en villa på Skrúðás i Garðabær.

Flytten kommer efter en debatt om ersättningen till alltingsledamöter. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sade nyligen till DV att han inte tog emot någon ersättning på grund av folkbokföringsadressen i den nordöstra valkretsen.

Men när alltinget offentliggjorde uppgifter om ersättning till ledamöter visade det sig att han fick det bostadsbidrag på 134 041 isländska kronor i månaden som han tidigare sagt sig ha avstått ifrån. Han modifierade då också sitt svar om ersättningar i ett inlägg på Facebook. Ändringen av folkbokföringsadressen gör att han går miste om ersättningen.

Han får dessutom andra ersättningar på 70 000 utöver lönen på 1 101 194 kronor och tillägget för att vara partiledare på 550 597 kronor. Totalt får Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 1 855 832 kronor i lön och ersättning varje månad.

Här kan du läsa mer om Sigmundur Davíð Gunnlaugssons olika folkbokföringsadresser.

Dagens citat

"Det är inget slump att inget land i världen har godkänt så radikal lagstiftning i jämförelse med förslaget, och om Island gör det kommer det att uppmärksammas att Island är det land som i onödan visar respektlöshet och kränker två monoteistiska religioners - islams och judendomens - sekelgamla traditioner."

Raphael Schutz, Israels ambassadör på Island, skriver i Morgunblaðið om Silja Dögg Gunnarsdóttirs och åtta andra alltingspolitikers förslag att förbjuda omskärelse av pojkar - läs mer här.

lördag 10 mars 2018

Dagens bonuscitat

"Det har självklart viss inverkan och kanske är det lika bra att turisten är informerad om att det är dyrt att komma hit och då kan förbereda sig i enlighet med det."

Skarphéðinn Berg Steinarsson, chef för Ferðamálastofa, i RÚV om artiklar i utländska medier om de höga priserna på Island.

Dill bästa restaurangen på Island för fjärde året

Dill i Reykjavík är för fjärde året i följd den bästa restaurangen på Island. Dessutom är Dill den enda restaurangen på Island som platsar i White Guide Nordics näst högsta kategori. Nya på rankningen är Tryggvaskáli i Selfoss samt Geiri Smart och Mat Bar i Reykjavík. Två restauranger försvinner från listan över Islands främsta matställen.

I fyra år har White Guide Nordic utsett de bästa restaurangerna på Island. Samtliga gånger har Dill i Reykjavík med god marginal besegrat samtliga konkurrenter. Dill - som två år i följd dessutom fått en Michelinstjärna - är också den enda restaurangen i landet i kategorin mästarklass, den näst högsta nivån i rankningen.

För tredje året i rad får Dill 79 av totalt 100 möjliga poäng. Maten på Dill får 32 av 40 poäng. Övriga poäng ges för service, dryck, läge och atmosfär.

Nytt är det däremot på andra platsen. Den delas av Fiskmarkaðurinn och Gallery i Reykjavík. Bägge får sammanlagt 74 poäng. Lika många poäng får Grillið och Vox i Reykjavík. Eftersom dessa två restauranger får något lägre betyg för maten rankas de inte lika högt som Fiskmarkaðurinn och Gallery.

Sexa är Norð Austur Sushi & Bar i Seyðisfjörður med 73 poäng, sjua är Slippurinn på Hemön med 73 poäng, åtta är Matur og drykkur i Reykjavík med 72 poäng, nia är Geiri Smart i Reykjavík med 72 poäng, tia är Mat Bar i Reykjavík med 68 poäng, elva är Lava i Grindavík med 67 poäng, tolva är Rub 23 i Akureyri med 64 poäng, på plats tretton kommer Fiskfélagið i Reykjavík med 61 poäng, på plats fjorton Grillmarkaðurinn i Reykjavík med 61 poäng samt på plats femton Kol i Reykjavík och Tryggvaskáli i Selfoss med 61 poäng.

Det är också första gången som så många isländska restauranger som sexton tar plats på White Guide Nordics rankning. De matställen som försvunnit sedan förra listan är Austur-India Fjelagid och Snaps i Reykjavík. Nya bland landets främsta restauranger är Geiri Smart, Mat Bar och Tryggvaskáli.

Ingen isländsk restaurang finns med bland de trettio bästa i Norden. Utöver Island är det bara Grönland som inte har någon restaurang som platsar i den högsta kategorin - internationell mästarnivå. Vinnare är Geranium i Köpenhamn med 97 av 100 poäng.

Här kan du läsa mer om White Guide Nordics rankning av isländska restauranger.

Isländskt snus ska förseglas för att stoppa innehållsbluff

Dosor som är halvfulla eller till stora delar innehåller kaffe. Det är några av de bluffar som isländska snusare har drabbats av på senare tid. Nu reagerar statliga ÁTVR på problemet och lanserar under våren förseglade snusdosor. De manipulerade dosorna har sålts i olika butiker, rapporterar Fréttablaðið.

Det nässnus som finns på den isländska marknaden säljs i inplastade rör från statliga ÁTVR. Men någon annan försegling finns inte. När handlare tar bort plasten finns ingen försegling som skyddar de enskilda dosorna.

Den senaste tiden har en rad innehållsbluffar upptäckts. Flera kunder har köpt dosor som visat sig vara halvfulla. I andra har innehållet manipulerats genom att snuset ersatts med kaffe - en produkt som är betydligt billigare.

Sigrún Ósk Sigurðardóttir, biträdande generaldirektör för ÁTVR, säger till Fréttablaðið att det hittills inte upptäckts något hälsofarligt i de manipulerade dosorna. För att minska risken för att någon ska lura kunder kommer de att förseglas:
"Projektet är under bearbetning och vi hoppas att testerna är avklarade mycket snart. Målet är att förseglade dosor ska komma ut på marknaden i vår."
På Island säljs årligen omkring 40 ton nässnus. Det rör sig alltså om 800 000 dosor med 50 gram. Trots att enbart nässnus finns till försäljning använder de flesta kunderna det till att göra prillor som stoppas in under läppen.

Här kan du läsa mer om hur det gick till när svenskt snus förbjöds på Island.

Dagens citat

"Det finns inte underlag för två företags helårsverksamhet i Akureyri. Det är en så kort säsong och med en sammanslagning skulle nyttjandet av båtarna bli bättre."

Rannveig Grétarsdóttir, vd för Elding som driver valskådning i Akureyri med Hvalaskoðun Akureyrar, i RÚV om företagets diskussioner om planerna på ett samgående med den lokala konkurrenten Ambassador.

fredag 9 mars 2018

Haraldur Benediktsson: "Taktlöst kämpa mot en kvinna"

Haraldur Benediktsson kandiderar inte till uppdraget som Självständighetspartiets vice ordförande. Han anser att det vore taktlöst av honom själv som medelålders man att försöka ge sig in i en kamp mot en ung kvinna. I stället meddelar Haraldur Benediktsson på Facebook att han ger sitt stöd till Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir som vice ordförande.

I de två senaste valen till alltinget har Självständighetspartiets lista i den nordvästra valkretsen toppats av Haraldur Benediktsson med Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir som tvåa. I regel går uppdrag som minister till den som står överst på listan. Men två val i följd har hon gått före honom när det gäller ministerposter.

När Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir första gången blev minister 2016 var det på förslag från Haraldur Benediktsson själv. Efter valet förra hösten fortsatte hon som minister.

Hon kandiderar nu till uppdraget som Självständighetspartiets vice ordförande. Haraldur Benediktsson skriver på Facebook att han kommer att ge sitt stöd till hennes kandidatur:
"Jag har sagt att det skulle vara taktlöst av en medelålders man att börja kämpa om något sådant med en kvinna, som dessutom är en vän och kamrat från samma valkrets. En individ som har allt vad som krävs för att bli Självständighetspartiets framtida ledare om det fortsätter så här."
Här kan du läsa mer om Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir och Haraldur Benediktsson.

Mesta nederbörden i Reykjavík i februari på 27 år

Inte sedan 1991 har det kommit lika mycket nederbörd i februari som i år. Det föll totalt 159,1 millimeter nederbörd - vilket var dubbelt så mycket som under en genomsnittlig februari. Även i Stykkishólmur och Höfn var månaden ovanligt blöt. I Akureyri var det däremot torrare än normalt. Det visar statistik från Veðurstofa Íslands.

Februari var en månad som i år kännetecknades av många stormar, flera plötsliga väderomslag och stora mängder nederbörd. Vid flera tillfällen stängdes delar av ringvägen och andra större vägar på grund av oväder.

Men temperaturmässigt var februari inte extrem. I hela landet var temperaturerna betydligt högre än under perioden 1961 till 1990, som är den period som Veðurstofa Íslands använder för jämförelser. Jämfört med de tio senaste åren fanns platser där snittet var både högre eller lägre.

Månadens högsta medeltemperatur uppmättes på Surtsey, 3,1 grader. Kallast var det vid Brúarjökull, -5,6 grader. I befolkade områden registrerades det lägsta snittet i Möðrudalur, -2,8 grader.

Spannet mellan högsta och lägsta temperatur var nästan 40 grader. Månadens största köldknäpp inträffade i Setur den 9 februari. Då sjönk temperaturen till -20,5 grader. Varmast var det i Skjaldþingsstaðir den 4 maj. Temperaturen var då som högst 16,4 grader.

I Reykjavík var medeltemperaturen i februari 1,1 grader - vilket var 0,7 grader över genomsnittet för perioden 1961 till 1990. I Stykkishólmur var medeltemperaturen 0,8 grader (+1,5), Bolungarvík 1,3 grader (+2,3), Grímsey 1,9 grader (+2,8), Akureyri 1,1 grader (+2,6), Egilsstaðir 0,7 grader (+2,6), Dalatangi 2,5 grader (+1,9), Teigarhorn 1,4 grader (+1,2), Höfn 1,8 grader (jämförelse saknas), Stórhöfði på Hemön 2,1 grader (+0,1), Hveravellir -4,3 grader (+1,7) och Árnes -0,3 grader (+0,7).

Nederbörden i Reykjavík var hela 159,1 millimeter - vilket är ungefär dubbelt så mycket som under en normal februari. Så stor har mängden i den isländska huvudstaden inte varit sedan 1991. I Stykkishólmur var februari också sällsynt blöt med 153,7 millimeter. Det är den största mängden nederbörd på orten sedan 1992.

Blött var det också i Höfn. Där noterades 259,6 millimeter. Betydligt torrare var det i Akureyri med bara 49,7 millimeter - vilket var något mer än under jämförelseperioden 1961 till 1990 men något mindre än under de tio senaste åren.

Också antalet soltimmar var ovanligt. Under denna tid på året brukar solen vara framme betydligt mer i Reykjavík än i Akureyri. Men i år fick de två städerna se nästan lika mycket av solen. I Reykjavík var soltimmarna 39,1 till antalet - vilket var tretton färre än snittet - medan de i Akureyri var 38,1 - vilket var två timmar mer än snittet.

Här kan du läsa mer om vädret på Island.

Minister vill förbättra väg till Borgarfjörður eystri redan i år

Löften om en bättre väg mellan Egilsstaðir och Borgarfjörður eystri har getts lika många gånger som de svikits. Nu har invånarna både startat ett upprop för en asfaltering av vägen och själva börjat bygga bort grusvägen på sträcken. Kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson hoppas kunna hitta pengar till förbättringar redan i år.

Mellan Egilsstaðir och Borgarfjörður eystri på östra Island är avståndet 70 kilometer. På denna sträcka är 28 kilometer grusväg som de senaste åren blivit allt sämre. Groparna i vägen är många och de ökar i antal varje gång det regnar rejält. Samtidigt ökar trafiken eftersom allt fler turister kommer till Borgarfjörður eystri.

I dag bor omkring 120 personer i Borgarfjörður eystri. Många av de boende har börjat frukta att samhället inte ska överleva länge till. Befolkningen minskar och förra året stängdes ortens enda butik för gott. Över hälften av husen i Borgarfjörður eystri ägs av personer som använder dem som sommarstugor.

Borgarfjörður eystri är i dag den enda isländska tätorten som inte har en asfalterad vägförbindelse med närmaste större stad. Knappt halva sträckan till Egilsstaðir är alltså grusväg. Den är som allra sämst vid Njarðvíkurskriður strax utanför Borgarfjörður eystri.

En asfaltering av vägen har ständigt diskuterats de senaste åren. Förbättringarna har förts upp på en rad olika infrastrukturplaner - men hittills har löftena konsekvent svikits eftersom det saknats pengar. I stället har andra vägsatsningar prioriterats.

Nu har invånarna fått nog. I en namninsamling beskrivs vägen som Borgarfjörður eystris pulsåder. Utan en bättre förbindelse riskerar orten att överges. Att de löften som getts inte infriats av politikerna är enligt initiativtagarna ett resultat av att deras röster är för svaga. Hittills är det över 2 400 personer som har skrivit under uppropet.

Lokalbefolkning har påbörjat en symbolisk asfaltering av vägen. Den 19 februari i år samlades invånare vid Njarðvíkurskriður för att gjuta en liten bit av den sträcka som är i allra sämst skick. Med hjälp av traktorer fylldes några av håligheterna med betong. Dagens datum ristades också in i betongen. Innan deltagarna återvände hem tutade de i protest.

Kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson har uppskattat kostnaderna av underhållsbehovet för det isländska vägnätet till omkring 200 miljarder isländska kronor. Om inte regeringen genomför en storsatsning på underhåll kommer det att ta många år att åtgärda bristerna. Under samma tid kommer slitaget på vägarna att öka behovet på andra platser i landet.

Sigurður Ingi Jóhannsson säger till RÚV att han nu vill prioritera vägen mellan Borgarfjörður eystri och Egilsstaðir. Han hoppas redan i år kunna lägga 100 miljoner på att förbättra sträckan vid Njarðvíkurskriður. Förhoppningen är att arbetet ska kunna börja i sommar:
"Jag tror att alla islänningar är överens om att denna väg är en av de sämsta. Detta är den sista tätorten med 100 invånare eller fler som lever under dessa villkor. ... Men det finns problem över hela landet. Det finns ett stort behov av kapital till uppbyggnad och regeringen tänker reagera på det. Naturligtvis kan vi inte göra allt på en gång, men detta avsnitt kan vi förhoppningsvis ta direkt i år."
Under våren läggs en kraftkabel för trefassystem just vid Njarðvíkurskriður. Sigurður Ingi Jóhannsson hoppas att bägge jobben ska kunna utföras samtidigt.

Här kan du läsa mer om Borgarfjörður eystri.

Dagens citat

"Hur tänker utrikesministern reagera på att Självständighetspartiets vänparti, det turkiska fascistpartiet, har dödat en islänning under en olaglig invasion? Tänker Guðlaugur Þór tigande acceptera att Erdogan dödar islänningar? Tänker Guðlaugur Þór kalla Haukur terrorist som hans kamrat Erdogan gör? Hur kommer Morgunblaðið, Självständighetspartiets språkrör som till viss del har Guðlaugurs vän Eyþór Arnalds - partiets ledare i det kommande kommunalvalet - som registrerad ägare, rapportera om saken?"

Journalisten Kristinn Hrafnsson skriver i Kvennablaðið om hur utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarsons och Självständighetspartiets kopplingar till det turkiska regeringsparti som tros ligga bakom islänningen Haukur Hilmarssons död i strider i Syrien - läs mer här.

torsdag 8 mars 2018

Islänning tros ha dött i strider i Syrien31-årige Haukur Hilmarsson tros ha omkommit i strider i Syrien. Han ska ha anslutit sig till International Freedom Batallion och krigat mot IS bland annat i Raqqa. Bataljonen skriver på Facebook att han ska ha dött i Afrin nära gränsen till Turkiet. Tillsammans med två andra personer ska han ha omkommit i ett turkiskt flyganfall.

Det var i tisdags som International Freedom Batallion meddelade att Haukur Hilmarsson var död. Angreppet ska ha skett den 24 februari. Isländska myndigheter hade ingen kännedom om att han anslutit sig till en bataljon som stred mot IS.

Ett filmklipp på Haukur Hilmarsson dök upp på Youtube under gårdagen. Samtidigt efterlyste hans mamma Eva Hauksdóttir i ett blogginlägg information om hans aktiviteter i regionen under det senaste året.

Haukur Hilmarsson använde Sahin Hosseini som stridsnamn. Om uppgifterna är korrekta är han den förste islänningen som blir ett offer för kriget i Syrien. Isländska myndigheter försöker nu få uppgifterna om hans död bekräftade.

På Island är Haukur Hilmarsson för många ett bekant namn. Han greps på alltingets tak i Reykjavík den 8 november 2008 när han under protester efter finanskraschen hissade lågpriskedjan Bónus flagga på byggnaden. Haukur Hilmarsson har också varit aktiv inom No Borders, en organisation som kämpar för flyktingar och asylsökande.

42 kvotflyktingar från Syrien och Irak på plats på Island

42 kvotflyktingar har nu kommit till Island under de senaste veckorna. Tre familjer kom i går fram till sina nya hem i Flateyri i Västfjordarna medan en familj anlände till Reyðarfjörður på östra Island. Samtliga har flytt från Irak eller Syrien. Inom några veckor väntas ytterligare tio kvotflyktingar från Uganda.

Efter en lång resa från Jordanien via Finland landade i förrgår 21 kvotflyktingar från Syrien och Irak på flygplatsen i Keflavík. Tre av familjerna fortsatte i går med flyg från Reykjavík till Ísafjörður och därefter vidare till Flateyri. Där fick de uppleva snö för första gången i sina liv. En familj flög från Reykjavík till Egilsstaðir för att fortsätta till Reyðarfjörður.

Det är den andra gruppen kvotflyktingar på kort tid. I slutet på februari anlände 21 personer från Irak till Island. Två av dessa familjer har fått nya hem i Neskaupstaður, en i Reyðarfjörður, en i Ísafjörður och en i Súðavík. Även här handlar det om personer som länge bott i flyktingläger i Jordanien.

Totalt handlar det alltså om 42 kvotflyktingar. Regeringen har som mål att ta emot omkring 55 kvotflyktingar om året. Tanken är att det antalet ska öka till 100 personer årligen.

Samtliga flyktingar är arabisktalande. Av dessa har 19 personer fått bostäder i kommunen Fjarðabyggð på östra Island och 23 personer i nordvästra Västfjordarna. Syftet med att låta flyktingarna bo ganska nära varandra är att underlätta för kommunerna med tolktjänster och annan service.

Längre fram i mars väntas ytterligare tio kvotflyktingar till Island. Då rör det sig om hbtq-personer från Uganda som i dag lever i Kenya. Samtliga kommer att få nya hem i Mosfellsbær.

På plats får kvotflyktingarna stöd av Röda Korsets lokalavdelningar. I söndags bjöds den familj - en kvinna och fem barn - som anlänt till Súðavík av Röda Korset in på kaffe med gräddtårta och pannkakor. Kommunchefen Pétur G. Markan närvarade för att hälsa familjen välkommen.

De kvotflyktingar som har kommit i år har fått bostäder på mindre orter. Linda Rós Alfreðsdóttir, som är sakkunnig vid välfärdsdepartementet, säger till RÚV att det tas hänsyn till flyktingarnas behov när valet av bostadsort görs. Personer som behöver sjukvård får i regel bosätta sig i Reykjavíkområdet. Men för barnfamiljer där närhet till skola har hög prioritet är mindre samhällen ofta ett bra val:
"Så är det så att dessa mindre kommuner utför dessa arbeten oerhört väl. Där är beslutsvägarna korta och det är för mig oförglömligt hur ofta det rings till oss på grund av 'våra flyktingar'. Det är hela kommunen som tar emot flyktingarna. Det är idrottsföreningarna och kvinnoföreningarna och det är också en stor fördel."
En av flyktingarna från Irak som nu kommit till Neskaupstaður är Yousif Luay George. En av förhoppningarna är att nu kunna gå i skolan. Yousif Luay George berättar för Vísir att familjen flydde från Mosul när staden intogs av IS:
"Nu har jag möjlighet att gå i skolan och få ett bra liv här på Island. Jag ser ljust på framtiden. ... Det blir svårt att lära sig ett nytt språk och så är det en annorlunda kultur som vi ännu inte har orienterat oss kring."
Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.

Ja till misstroende hade kunnat fälla Islands regering

Regeringen sprack inte på oppositionens misstroendeförklaring mot justitieminister Sigríður Á. Andersen. Inte heller tänker Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson - som bägge röstade för att fälla ministern - överge Gröna vänstern. Men inom partitoppen finns en stor besvikelse. Flera alltingsledamöter betraktade omröstningen som gällande regeringens framtid.

Oppositionen lyckades i tisdags inte fälla justitieminister Sigríður Á. Andersen genom en misstroendeförklaring. Men oppositionen lyckades däremot skapa osämja inom regeringspartierna. I Gröna vänstern blev en spricka mellan olika politiska linjer uppenbar.

Varken Rósa Björk Brynjólfsdóttir eller Andrés Ingi Jónsson ställde sig bakom Gröna vänsterns beslut att bilda regering med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Ett av skälen som de anförde var just Sigríður Á. Andersens utnämningar av domare till Landsréttur. Att hon agerade olagligt har sedan dess fastställts av landets högsta domstol.

Röstsiffrorna i tisdags kväll blev 33 mot 29. Sigríður Á. Andersens uppdrag som justitieminister var aldrig i fara. Men både Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson röstade alltså med oppositionen för att fälla justitieministern.

Att två av Gröna vänsterns ledamöter inte följde regeringens linje var något av en seger för oppositionen. Beslutet präglade också gårdagen när debatten om misstroendeförklaringen fortsatte.

Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson säger till RÚV att de inte kommer att lämna partiet och att de kommer att fortsätta ingå i Gröna vänsterns grupp i alltinget. Hennes syfte med att rösta med oppositionen var inte att försöka fälla regeringen:
"För mig handlar detta om en misstroendeförklaring mot justitieministern och inte mot hela regeringen, och det var mycket tydligt."
Men lika tydligt var det inte för vissa av hennes partikamrater. Både Rafney Lilja Magnúsdóttir och Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sade under omröstningen i alltinget att regeringssamarbetet var hotat om misstroendeförklaringen skulle få majoritet. Då fanns bara två alternativ: ministerns avgång eller regeringskris.

För Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, som är Gröna vänsterns gruppledare i alltinget, är inte agerandet slutdiskuterat. Hon kommer att diskutera Rósa Björk Brynjólfsdóttirs och Andrés Ingi Jónssons ställning i partigruppen.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir har samma uppfattning när det gäller misstroendeförklaringen. Hon säger till Vísir att regeringens framtid hade stått på spel om oppositionen fått majoritet för att fälla Sigríður Á. Andersen:
"Om misstroende mot en minister godkänns så har det naturligtvis konsekvenser för regeringssamarbetet som helhet."
Katrín Jakobsdóttir säger till RÚV att det var en besvikelse att Andrés Ingi Jónsson och Rósa Björk Brynjólfsdóttir röstade med oppositionen. Det kom dock inte som någon chock eftersom de hade förvarnat Gröna vänsterns alltingsgrupp om hur de tänkte rösta.

Även finansminister Bjarni Benediktsson - som också är ledare för Självständighetspartiet - var upprörd efter misstroendeförklaringen mot partikamraten Sigríður Á. Andersen. Han riktade i RÚV sin kritik främst mot Renässans. Han dömde ut partiets agerande i frågan som vulgärt.

Skälet var att Renässans i somras - när partiet satt i regering med Självständighetspartiet och Ljus framtid - inte ansåg att det fanns skäl att fälla Sigríður Á. Andersen. Sedan dess hade enligt Bjarni Benediktsson inget väsentligt förändrats när det gällde hennes utnämningar av domare.

Detta höll inte Þorsteinn Víglundsson, alltingsledamot för Renässans, med om. Han bemötte Bjarni Benediktssons kritik på Facebook. Då var det till exempel inte känt att experter vid flera departement hade varnat Sigríður Á. Andersen för att utnämningarna skulle kunna vara olagliga. Han frågade också om Bjarni Benediktsson ställt sig bakom tillsättningarna om han hade vetat att beslutsunderlaget var bristfälligt.

Sigríður Á. Andersen säger i Morgunblaðið att hon hoppas att debatten om utnämningarna nu är över. Hon är också tacksam över att ha fått stöd av en majoritet i alltinget:
"Jag hoppas att grälet i denna fråga nu är avslutat. Jag hoppas att människor nu får en viss arbetsro. Naturligtvis var syftet med denna misstroendeförklaring främst - på de personer som lade fram den och frodas i rapportering om misstroende och enligt min mening har frodats i att racka ner på alltingets arbete, tjänstemäns arbete och statsförvaltningen som helhet - att förhindra arbetsro. Jag tycker att det har kännetecknat deras argumentation."
Här kan du läsa mer om misstroendeförklaringen mot Sigríður Á. Andersen.