måndag 15 januari 2018

Ännu ett år med rekordmånga turister till Island

Närmare 2,2 miljoner turister reste från Keflavík förra året. Under 2017 ökade turismen till Island med 24,2 procent. Antalet utländska besökare har mer än fördubblats på bara fyra år. Det är framför allt vår- och vinterturismen som ökar. Allt fler amerikaner, kineser och polacker reser till Island. Det visar statistik från Ferðamálastofa.

Turismen till Island fortsätter att sätta nya rekord. Under 2017 var det 2 195 271 utländska besökare som reste bara från flygplatsen i Keflavík. Jämfört med 2016 - som även det var ett rekordår - är det en ökning med 24,2 procent.

Visserligen var ökningen inte lika extrem under 2017 som under 2016. Men det var så sent som 2015 som antalet resenärer från Keflavík för första gången var sjusiffrigt. Inom loppet av fyra år har turismen mer än fördubblats.

Vårturismen - under april och maj - ökar mest med 36,7 procent. Därefter följer vintern (november till mars) med 32,9 procent, sommaren (juni till augusti) med 17,1 procent och hösten (september till oktober) med 15,5 procent.

Nu svarar sommaren för 35,4 procent av turismen, vintern för 33,3 procent, hösten för 17,6 procent och våren för 13,6 procent.

Turismen till Island har inte bara ökat kraftigt de senaste åren. Den är nu betydligt jämnare fördelad över olika årstider. Alltjämt är dock sommaren populärast bland utländska gäster. Så sent som 2010 - då det totala antalet besökare var 459 252 personer - stod sommaren för 49,5 procent och vintern för 23 procent.

Amerikaner är den nu i särklass största gruppen turister till Island. Det var förra året 576 403 amerikaner som flög från Keflavík, en uppgång med 38,8 procent.

Näst största gruppen är britter med 322 543 (+1,9 procent) följt av tyskar med 155 813 (+17,3 procent), kanadensare med 103 026 (+23,9 procent), fransmän med 100 374 (+17,8 procent), kineser med 86 003 (+28,8 procent), polacker med 66 299 (+67,4 procent), spanjorer med 57 971 (+47,9 procent), svenskar med 56 229 (+3,1 procent) och danskar med 53 240 (+6,6 procent).

Norrmän var den enda av de sjutton största nationaliteterna som besökte Island i mindre utsträckning under 2017. Det var 47 958 norrmän som reste från Keflavík förra året, en tillbakagång med 6 procent.

Statistiken ska tas med en nypa salt eftersom det handlar om manuell räkning av passagerare som reser från Keflavík. Det innebär att resenärer som byter flyg i Keflavík men inte har kunnat checka in för hela resan - något som blir allt vanligare på grund av Wow Airs expansion - utan måste hämta ut bagaget på Island för att på nytt checka in kan komma att räknas som besökare trots att de aldrig lämnar flygplatsen.

Det är alltså troligt att antalet resenärer som flyger just från Keflavík är något lägre. Men i underlaget ingår däremot inte turister som anländer med färja till Seyðisfjörður och med flyg till Reykjavík, Akureyri eller Egilsstaðir. Det är främst grönländare och färingar som anländer till dessa flygplatser. I statistiken ingår heller inte passagerare ombord kryssningsfartyg.

Här kan du läsa mer om turismen till Island.