onsdag 24 januari 2018

Ett dygns försening med Wow Air - blir utan ersättning

Flyget till Keflavík till Barcelona blev drygt 28 timmar försenat. Problemen började direkt efter att planet lyft från Barcelona när en fågel flög in i en motor. Därefter dröjde det ett dygn innan Wow Air hittade ett annat flygplan som kunde genomföra flygningen. Men passagerarna har ingen rätt till ersättning. Det fastslår Samgöngustofa i ett beslut.

Klockan 1.35 den 23 augusti 2016 skulle ett flyg från Barcelona ha landat i Keflavík. Men när Wow Air till sist hade lyckats genomföra flygningen var klockan 6.30 den 24 augusti. Planet landade alltså med nästan 29 timmars försening.

Planet lyfte i tid från Barcelona. Men i samband med att planet lyfte flög en fågel in i en av motorerna och gjorde den obrukbar. Att fortsätta hela vägen till Keflavík med bara en motor var inget alternativ. Därför tog flygbolaget beslutet att återvända till Barcelona.

Innan planet kunde landa behövde det cirkla över staden i en timme. Eftersom planet nyss hade lyft hade det för mycket bränsle i tankarna för att det skulle kunna gå ned på en gång.

Det stod direkt klart att det inte fanns någon snabb lösning på problemet. Samtliga resenärer transporterades därför till hotell i Barcelona. Där fick de stanna över natten.

Wow Air vände sig i mejl till olika flygbolag för att hitta ett plan som kunde genomföra turen. Inget av försöken hade någon framgång. Inget av de bolag som kontaktades hade något ledigt plan i närheten av Barcelona.

Till sist var det ett annat av Wow Airs plan som fick flyga sträckan. Valet föll på det första tillgängliga planet som inte skulle störa bolagets övriga tidtabell.

En av passagerarna vände sig till Wow Air med krav på ersättning men fick nej. Därefter vände sig passageraren till Samgöngustofa. Myndigheten har nu avslagit ersättningskravet.

Passageraren hävdade att Wow Air inte levde upp till den EU-regel som säger att ersättning ska utbetalas om förseningen överstiger tre timmar. Vidare ansåg resenären att flygbolaget inte gjorde tillräckligt för att minska förseningen.

Men det håller Samgöngustofa inte med om. Myndigheten hänvisar till domar i Europadomstolen som har kommit fram till att fåglar som flyger in i motorerna är en omständighet som flygbolag inte kan råda över. Samma argument framför också Wow Air. Eftersom fåglar är en del av naturen och inte kan kontrolleras anser sig bolaget heller inte vara skyldigt att betala ut ersättning.

Inte heller anser Samgöngustofa att Wow Air inte gjorde nog för att undsätta de strandsatta passagerarna. Flygbolaget har visat att en rad olika kontakter togs för att hitta ett flygplan som kunde hyras in för just denna avgång, men inget fanns tillgängligt. Wow Air vidtog tillräckliga åtgärder för att försöka minska konsekvenserna.

Därför avslår alltså myndigheten begäran om ersättning. Men Wow Air får också kritik. Flygbolaget har inte gett resenärerna skriftlig information om anledningen till förseningen och de har inte fått upplysningar om sina rättigheter. Samgöngustofa uppmanar Wow Air att förbättra informationen för att leva upp till lagens krav.

Här kan du läsa mer om ersättningar till Wow Airs passagerare efter förseningar.