måndag 22 januari 2018

Fyra isbjörnar sköts den kallaste dagen i Islands historia

I dag för 100 år sedan vaknade Island efter att ha upplevt den kallaste dagen i landets historia. Både i Grímsstaðir och Möðrudalur sjönk temperaturen till -38 grader. På Melrakkaslétta sköts fyra isbjörnar som hade gått i land på det istäcke som sträckte sig över nästan hela den isländska nordkusten - och inget öppet hav fanns från Hornbjarg i väster till Glettingur i öster.

Vintern 1918 har gått till historien som det kallaste i Islands historia. På trettondagen började nordanvindar dra in över landet från Grönland. Det var början på en tre veckor lång period med ovanligt låga temperaturer. Allt kulminerade den 21 januari.

På denna tid var inte temperaturmätningarna helt standardiserade. Det gör att det finns en liten osäkerhet kring de exakta temperaturerna denna dag. Men Veðurstofa Íslands jämställer ofta mätningarna från Grímsstaðir och Möðrudalur.

Klockan 8 den 21 januari 1918 uppmättes -38 grader i Möðrudalur - där i dag Islands högst belägna finns 469 meter över havet. Samma tid uppmättes -37,9 grader i Grímsstaðir. Bägge platserna ligger på norra Island i höglandets utkanter.

Men det var inte bara här som det var extremt kallt. På Grímsey var det -30,8 grader, - 32,5 grader i Akureyri, -29,7 grader i Stykkishólmur och -17,4 grader på Hemön. I Reykjavík uppmättes -24,5 grader - den lägsta temperaturen någonsin i den isländska huvudstaden.

Det har nu gått 100 år sedan temperaturen på Island sjönk under -35 grader. Närmast var det den 7 mars 1998 då -34,7 grader uppmättes vid Neslandstangi vid Mývatn. Den lägsta temperaturen detta århundrade noterades den 23 december 2004 vid Setur söder om Hofsjökull. Då var det -30,7 grader.

Januari 1918 är också den kallaste månaden i Islands historia. Länge såg det ut som att istäcket till och med skulle kunna lägga sig längs hela sydkusten. Men när temperaturerna steg i början av februari bröts istäcket upp och gjorde oväntat snabbt de flesta hamnarna isfria.

Kylan var i sig ett bekymmer. Rör och ledningar sprack, hus lossnade från grunderna och polis i Reykjavík uppmanade alla som inte var tvungna att vara utomhus att hålla sig hemma.

Djur drabbades på olika sätt. Hästar frös ihjäl på flera olika håll i landet. I en vak vid Bessastaðir påträffades svanar som frusit ihjäl. I små vakar i Húnaflói frös valar ihjäl efter att ha fastnat i isen.

Men köldvintern 1918 är kanske främst ihågkommen för isbjörnar. I januari var det 30 isbjörnar som gick i land på Island när istäcket sträckte sig hela vägen från Grönland. Den 21 januari 1918 sköts fyra isbjörnar bara på Melrakkaslétta. Isbjörnar sköts även i bland annat Borðeyri, Skagaströnd, Núpskatla och Skagafjörður. I Morgunblaðið fanns annonser där jägare sålde skinn från nyligen skjutna isbjörnar.

Istäcket sträckte sig längs kusten hela vägen från Hornbjarg på Hornstrandir i väster till Glettingur i öster. Några dagar senare hade isen brett ut sig i sydlig riktning ända till Gerpir, Islands östligaste punkt.

Att sjövägen inte var framkomlig skapade ovanliga problem. Förnödenheter och post transporterades från Ísafjörður till Arngerðareyri över isen. Hela Breiðafjörður var frusen. Här red personer på isen mellan öarna.

I takt med att extremkylan gav med sig förbättrades situationen något. Men den 25 januari 1918 hade många varit utan vatten i upp till två veckor. I Breiðafjörður började istäcket ge med sig så att båtar kunde lägga till i Stykkishólmur. Isbjörnsbesöken fortsatte dock i bland annat Mjóifjörður.

Tövädret kom den 3 februari. Därefter dröjde det bara några dagar innan hamnarna även på norra Island blev isfria.