fredag 26 januari 2018

Högsta arbetslösheten på Island på nio månader

Arbetslösheten på Island steg i december till 2,2 procent. Det är den högsta nivån på nio månader. Den ökade i samtliga regioner utom en - och det var betydligt fler män än kvinnor som förlorade sina jobb. Vinnumálastofnun förutspår att den fortsätter att stiga under de kommande månaderna - men till våren kommer den sannolikt att sjunka på nytt.

Toppen på den rådande högkonjunkturen på Island ser ut att ha passerats. Turismen kommer troligtvis inte att växa lika starkt i år som under 2017. Den starka isländska kronan fortsätter dessutom att skapa problem för exportindustrin.

Under 2018 räknar Vinnumálastofnun med att 2 500 till 3 000 nya jobb skapas. Om den prognosen slår in innebär det att totalt nästan 30 000 arbetstillfällen skapats på bara sju år - det högsta antalet i landets historia. Även om högkonjunkturen ser ut att avmattas väntas tillväxten fortsätta.

I december 2017 var arbetslösheten 2,2 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående månad. I december 2016 var motsvarande siffra 2,3 procent.

Arbetslösheten var i december den högsta på nio månader. Den ökade i samtliga regioner utom Vesturland.

Högst arbetslöshet hade alltjämt Suðurnes med 2,9 procent, en uppgång med 0,2 procentenheter. Därefter följde Norðurland eystra med 2,7 procent (+0,2), Reykjavíkområdet med 2,2 procent (+0,1), Västfjordarna med 2,1 procent (+0,1), Austurland med 1,8 procent (+0,2), Suðurland med 1,7 procent (+0,1), Vesturland med 1,5 procent (-0,1) och Norðurland vestra med 1,2 procent (+0,1).

Gapet mellan könen fortsätter att minska. Arbetslösheten är nu 2,1 procent bland män och 2,3 procent bland kvinnor. För ett år sedan var 2,2 procent av männen respektive 2,7 procent av kvinnorna utan jobb.

Utländska medborgare fortsätter att vara arbetslösa i större utsträckning än isländska medborgare. Bland utlänningar var arbetslösheten 4,8 procent i december. Som tidigare är en majoritet av dem polacker.

Vinnumálastofnun räknar med att fler mister sina jobb under de närmaste månaderna. Det är bland annat inom handel, bygg, transport och turism som det finns färre arbeten under vintern. I januari kan arbetslösheten stiga upp till 2,4 procent. Från mars och framåt förutspår myndigheten att arbetslösheten sjunker på nytt.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.