torsdag 25 januari 2018

Inga nya åtal för brott med koppling till finanskraschen

Sex rättsfall med kopplingar till finanskraschen har ännu inte fått sina slutliga avgöranden i det isländska rättsväsendet. Men några fler åtal för brott begångna i samband med krisen hösten 2008 blir det inte. Nyligen avskrevs de sista misstankarna av åklagare. Hittills har tretton åtal också gett fällande domar. Det rapporterar RÚV.

Efter finanskrisen på Island hösten 2008 startades en rad utredningar om misstänkta brott med anknytningar till kraschen. Totalt har 202 fall hamnat hos åklagare. Av dessa har sjutton gått vidare både till åtal och dom. Tretton helt eller delvis fällande domar har avkunnats medan fyra åtal slutade med frikännanden.

Ytterligare sex rättsfall med kopplingar till kraschen har ännu inte avgjorts.

Men några nya åtal blir det inte. Nyligen avskrev åklagare enligt RÚV de sista misstankarna för brott sammanflätade med krisen. Det sista åtalet med krisanknytning blir därmed misstankar om insiderbrott och trolöshet mot huvudman inom Kaupþing. Det lämnades in i september 2016.

Av de 202 fallen har åklagare lagt ned 84 fall medan ytterligare 18 lagts ned efter utredning. Vidare var det 22 fall som slogs ihop med andra fall, fyra som skickades vidare till andra myndigheter, sju som klassades som assistans till utländska myndigheter och nio som klassades som assistans till inhemska myndigheter. Ett åtal som väcktes drogs tillbaka. Det uppger RÚV.