måndag 1 januari 2018

Isländsk stenbitsrom förlorar MSC-märkning

Bifångsterna av knubbsäl, gråsäl, tobisgrissla och storskarv är alldeles för stora i det isländska fisket av sjurygg. Upp till vart femte djur i det totala beståndet kan ha fastnat i de nät som används för sjurygg. Därför kommer isländsk stenbitsrom inte längre att kunna säljas som MSC-certifierad. Bakom beslutet står Vottunarstofan Tún.

För tre år sedan blev det isländska fisket av sjurygg det första i världen att certifieras av Marine Stewardship Council, MSC. Sedan dess har rom från sjurygg - som säljs som stenbitsrom - sålts med MSC-märkning i bland annat Sverige.

Men nu blir fisket av med certifieringen. Det är Vottunarstofan Tún som på uppdrag av MSC har granskat det fiske som bedrevs mellan 20 mars och 26 juni 2017. Efter att ha gått igenom fångstdagböckerna är slutsatsen att bifångsterna i vissa fall så stora att de utgör ett direkt hot mot andra arter.

Sjurygg fångas i nät på grunt vatten. Omkring 300 båtar brukar delta i fisket. Näten får ofta ligga i flera dagar. Den fisk som fastnar i näten lockar framför allt tumlare och sälar. Många sjöfåglar fastnar också i näten.

Under de tre månader som fisket pågick 2017 fastnade 615 sälar och 286 tumlare i näten. Dessutom fastnade drygt 3 000 sjöfåglar.

Om uppskattningarna av bestånden stämmer innebär det att 16 procent av gråsälarna och 10 procent av knubbsälarna i isländska vatten fastnade i näten. I bägge fallen är det en högre andel än vad som accepteras av MSC. Däremot ligger andelen tumlare som hamnar i näten under gränsvärdet.

Hela 20 procent av tobisgrisslorna och 17 procent av storskarvarna fastnar dessutom i näten avsedda för sjurygg. Även detta är betydligt mer än vad som godkänns inom ramarna för MSC:s hållbarhetscertifiering.

Fortsatt fiske utgör enligt rapporten ett akut hot mot flera andra arter. Beslutet betyder att MSC-märkningen för sjurygg - som främst går på export i form av stenbitsrom - återkallas den 4 januari i år.

Här kan du läsa mer om införandet av MSC-certifiering för sjurygg.