torsdag 18 januari 2018

Legendarisk butik i Sauðárkrókur får bensinrespit

I 99 år har Verslun Haraldar Júlíussonar varit en självklar samlingspunkt i Sauðárkrókur. Men vid årsskiftet stoppades den bensinförsäljning som påbörjades för 85 år sedan. Utrustningen lever inte längre upp till dagens krav. Nu ger myndigheterna butiken respit. Det innebär att butiksinnehavaren Bjarni Haraldsson kan fortsätta sälja drivmedel till kunderna.

Verslun Haraldar Júlíussonar har ända sedan 1919 funnits på Aðalgata 22 i Sauðárkrókur. Först fanns butiken i ett trähus. Detta revs och det hus som i dag inrymmer butiken byggdes på samma plats och stod klart 1930.

Då var det Haraldur Júlíusson som drev butiken. Sonen Bjarni Haraldsson började jobba i butiken 1959. Efter faderns död 1973 tog han över ansvaret för Verslun Haraldar Júlíussonar.

Butiken har länge varit något av en samlingspunkt i Sauðárkrókur. Innan Bjarni Haraldsson själv började arbeta i butiken såg han till så att den blev ett naturligt nav i samhället. Han grundade 1954 ett transportföretag som fraktade varor mellan Sauðárkrókur och Reykjavík. Innan dess hade dock butiken fungerat som hållplats för turer till Varmahlíð, Akureyri och Reykjavík.

Försäljningen av drivmedel började 1933 i samarbete med BP. Då kostade en liter bensin 37 öre. I dag är literpriset 211,80 isländska kronor. Nu är det Olís som ansvarar för försäljningen.

Kolonialvaror har alltid funnits på hyllorna i Verslun Haraldar Júlíussonar. Genom åren har det sålts mängder av skor och kläder, livsmedel, bilprylar och husgeråd. Än i dag säljs varor i vissa fall efter vikt på ett sätt som numera är mycket sällsynt.

Verslun Haraldar Júlíussonar ligger längs huvudgatan i Sauðárkrókur. Bensinpumpen finns direkt utanför butiken. Den som stannar för att tanka orsakar därför inte sällan en mindre trafikstockning på gatan.

Läget är också skälet till att kommunen 2016 sade nej till utbyggnad av drivmedelsförsäljningen direkt utanför butiken. En sådan utbyggnad ansågs inte vara förenlig med kommunens detaljplan för området.

Vid årsskiftet drog Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra in tillståndet för försäljningen. Utrustningen lever inte upp till dagens krav. Beskedet innebar att försäljningen stoppades för första gången på 85 år.

Men nu har myndigheterna gett dispens för fortsatt försäljning. Verslun Haraldar Júlíussonar och Olís har fått klartecken för att fortsätta åtminstone fram till våren. Det ger Olís tid att bygga en ny bensinstation på Borgarflöt 31, en plats som ligger utanför stadskärnan i Sauðárkrókur. När den invigs är det dock sannolikt slut med drivmedelsförsäljningen direkt utanför butiken.

Bjarni Haraldsson säger i Morgunblaðið att respiten är av stor betydelse för Olís kunder. Närmaste möjlighet att tanka hos samma bensinkedja finns annars i Varmahlíð:
"Det är omöjligt att hänvisa gamla kunder till Varmahlíð - ett avstånd på 26 kilometer - där nästa Olís-pump finns."
Drivmedelsförsäljningen i Varmahlíð är även den föremål för en tvist. Även här är det utrustningen som inte lever upp till dagens krav på miljösäkerhet. Därför upphörde N1 med drivmedelsförsäljningen vid årsskiftet. Den togs då över av just Olís.

Att Olís nu ansvarar för försäljningen innebär att det är företaget som nu dagligen får böter för att använda utrustning som inte är godkänd. Olís har utan framgång försökt få myndigheterna att avstå från böterna eftersom företaget tagit över föråldrad utrustning. Böterna kommer dock att fortsätta ända tills ny utrustning finns på plats.