måndag 22 januari 2018

Professor: Senaste vulkanutbrottet i Katla var 2011

Katlas senaste utbrott ägde rum 2011 och inte 1918. Det är en analys som nu görs också av Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands. Jordskalv och hastig avsmältning på glaciären Mýrdalsjökull pekar enligt honom på att det var vulkanisk aktivitet i Katla som orsakade de översvämningar som spolade bort bron över Múlakvísl.

Det senaste stora utbrottet i Katla skedde 1918. Men allt fler forskare anser inte att vulkanen bara har slumrat sedan dess. En av de forskare som nu ansluter sig till den uppfattningen är Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands.

På morgonen den 9 juni 2011 hade älven Múlakvísl svämmat över. Vattenmassorna spolade bort bron över ringvägen. På Mýrdalsjökull fanns plötsligt fyra nya kalderor som bildats i samband med den snabba avsmältningen av glaciärens istäcke.

Många experter anser att den enda tänkbara förklaringen till händelsen är ett litet vulkanutbrott i Katla. Det var dock inte tillräckligt stort eller långvarigt för att nå ytan. Liknande händelser inträffade i Katla även 1955 och 1999.

Páll Einarsson säger till Vísir att inte alla forskare är eniga om att det var ett vulkanutbrott 2011. Själv är han dock övertygad om att det var ett utbrott. Men det handlar också om hur ett utbrott egentligen ska definieras:
"Det var med all sannolikhet ett litet utbrott under glaciären som var så litet att det inte nådde igenom isen. ... Enligt mätningar som gjordes - huvudsakligen jordskalvsmätningar - så pekar det mesta på att det var ett utbrott som orsakade dessa översvämningar, och ytterligare undersökningar har snarare stärkt det än motsatsen."
Att det sker utbrott som inte lyckas ta sig igenom de isländska glaciärernas ofta många hundra meter tjocka istäcken är inte helt ovanligt. Páll Einarsson nämner för Vísir även ett litet utbrott vid Hamarinn i Vatnajökull 2011 och sex eller sju små utbrott som föregick det stora utbrottet i Bárðarbunga 2014.

Här kan du läsa mer om utbrottet i Katla 2011.